Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny

Vzácnější kapitoly

Obsah

Úvod

1. Syndrom kyčel-páteř

2. Artrodéza sakroiliackého kloubu

3. Pánevní diskontinuita

4. Postavení acetabula a acetabulární komponenty

5. Pelvitrochanterická insuficience

6. Přední přístup ke kyčelnímu kloubu a proximálnímu femuru

7. Mediální přístup ke kyčelnímu kloubu

8. Úrazová luxace kyčelního kloubu

9. Idiopatická nekróza hlavice femuru

10. Zlomeniny diafýzy femuru u dětí

11. Rotační deformity dolní končetiny

12. Otok kostní dřeně v oblasti kolenního kloubu

13. Derotační intertrochanterická osteotomie u habituální luxace pately

14. Anterolaterální rotační nestabilita kolenního kloubu

15. Postmeniskektomický syndrom, transplantace menisků

16. Zadní zkřížený vaz

17. Náhrady kolenního kloubu zachovávající oba zkřížené vazy / kinematická implantace

18. Zlomeniny zadního pilíře tibiálního plató

19. Úrazová luxace kolenního kloubu

20. Masivní aloštěpy u rozsáhlých defektů kolena

21. Ztuhlost kolenního kloubu

22. Artrodézy kolena u rozsáhlých kostních defektů

23. Defekty měkkých tkání na bérci

24. Operační léčba zlomenin diafýzy tibie u dětí

25. Vzácnější tibiální epifyzeolýzy

26. Dorzální dlahová osteosyntéza distální tibie

27. Distální tibiální osteotomie

28. Distrakční artroplastika hlezenního kloubu

29. Náhrada hlezna u poúrazových stavů

30. Šlachové transfery

31. Úponová tendinopatie Achillovy šlachy

32. Morbus Charcot

33. Mediální přístup sub talo

34. Zlomeniny talu

35. Distrakční artrodéza metatarzofalangeálního kloubu haluxu

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy