Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Zlomeniny proximálního femuru

Obsah

Předmluva

Úvod

 

I. OBECNÁ ČÁST

Historie operační léčby zlomenin proximálního femuru (R. Bartoška, L. Luňáček, M. Krbec)

Epidemiologie zlomenin proximálního femuru (J. Skála-Rosenbaum, V. Džupa, P. Waldauf)

Klinická anatomie proximálního femuru (V. Báča, D. Kachlík)

Biomechanika proximálního femuru (Z. Horák, V. Báča)

Diagnostika zlomenin proximálního femuru zobrazovacími metodami (J. Chmelová, V. Džupa)

Klasifikace zlomenin proximálního femuru (R. Bartoška, J. Skála-Rosenbaum)

Předoperační příprava a anestezie (M. Stern, V. Nedvěd, P. Waldauf)

Operační přístupy k proximálnímu femuru (M. Krbec)

Standardní operační metody (J. Skála-Rosenbaum, V. Džupa, M. Krbec)

Principy fixace v osteoporotické kosti (J. Skála-Rosenbaum, M. Krbec, V. Džupa)

 

II. SPECIÁLNÍ ČÁST

Zlomeniny hlavice femuru (J. Matějka, J. Skála-Rosenbaum, M. Kloub)

Zlomeniny krčku femuru (M. Kloub, J. Skála-Rosenbaum)

Aloplastika u zlomenin proximálního femuru (V. Džupa, J. Skála-Rosenbaum)

Pertrochanterické zlomeniny femuru (J. Skála-Rosenbaum, P. Douša)

Intertrochanterické a subtrochanterické zlomeniny femuru (P. Douša, J. Skála-Rosenbaum)

Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru (P. Douša, J. Skála-Rosenbaum, V. Džupa)

Ipsilaterální zlomeniny acetabula a proximálního femuru (T. Pavelka, V. Džupa)

Zlomeniny proximálního femuru v dětském věku (P. Havránek, T. Pešl)

Coxa vara adolescentium - akutní skluz (T. Pešl, P. Havránek)

Patologické zlomeniny proximálního femuru (L. Luňáček, J. Skála-Rosenbaum)

 

III. POOPERAČNÍ PÉČE

Pooperační ortogeriatrická péče a léčba bolesti (V. Nedvěd, M. Stern)

Rehabilitace po zlomeninách proximálního femuru (J. Kříž, V. Džupa, J. Skála-Rosenbaum)

Prevence vzniku osteoporotických zlomenin (P. Obruba, J. Skála-Rosenbaum)

 

IV. KOMPLIKACE

Přehled komplikací při léčbě zlomenin proximálního femuru (V. Džupa, J. Skála-Rosenbaum, M. Krbec)

Peroperační technické problémy a komplikace (J. Marvan, V. Džupa, J. Skála-Rosenbaum)

Pooperační mechanické komplikace (V. Džupa, J. Marvan, J. Skála-Rosenbaum)

Periprotetické a periimplantační zlomeniny proximálního femuru (J. Skála-Rosenbaum, M. Krbec, V. Džupa)

Nejčastější interní komplikace u pacientů léčených pro zlomeninu proximálního femuru (J. Knot, Z. Moťovská)

Infekční komplikace operační léčby zlomenin proximálního femuru (D. Jahoda, J. Skála-Rosenbaum, I. Jahodová)

Pozdní následky po léčbě zlomenin proximálního femuru (M. Krbec, V. Džupa, J. Skála-Rosenbaum)

 

Souhrn

Summary

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy