Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Zlomeniny proximálního femuru

Autoři

Pořadatelé a hlavní autoři

 

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

Autoři

 

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Ústav anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha;

Katedra zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava

 

MUDr. Radek Bartoška, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Katedra technických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava

 

doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc;

Radiologie a zobrazovací metody Městské nemocnice Ostrava

 

prof. MUDr. David Jahoda, CSc.

Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.

Vysoká škola zdravotnická, Praha

 

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

 

 

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Oddělení úrazové a plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice;

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Jiří Knot, Ph.D.

III. interní - kardiologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Spinální jednotka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha;

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Libor Luňáček

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

 

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC.

III. interní - kardiologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Vladimír Nedvěd

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

 

MUDr. Petr Obruba, Ph.D.

Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, Ústí nad Labem

 

doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

 

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

MUDr. Michael Stern, MBA

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Petr Waldauf

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

Recenzenti

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Klinika úrazovej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Slovenská republika

 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Klinika traumatologie Úrazové nemocnice Brno;

Subkatedra Úrazové chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, PrahaZPĚT na detail knihy