Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Klinická výživa

Autoři

Hlavní editor

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Editoři

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

1. interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a FN Plzeň

MUDr. Michal Šenkyřík

Interní gastroenterologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno

 

Autoři

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha; Diabetologické centrum FN Královské Vinohrady, Praha

Mgr. Věra Andrášková

Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. et Bc. Jiří Běhounek

Klinika revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.

Immuno-flow, s. r. o., Praha

MUDr. Petr Beneš

Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

MUDr. Kamil Bezděk

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín; Komplexní onkologické centrum Nemocnice Agel Nový Jičín

Věra Boháčová, DiS.

odborný konzultant v oblasti výživy; Vyšší odborná škola zdravotnická Medea, s. r. o., Praha

MUDr. Klára Brožová

Oddělení dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha; Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.

I. interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a FN Plzeň

MUDr. Milan Dastych

Interní gastroenterologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha

doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

MUDr. Martin Fuchs

Immuno-flow, s. r. o., Praha

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

Potravinářská komora České republiky, Praha

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Bc. Nela Höschlová

Nutriční ambulance pro děti a dospívající, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Danuše Hrbková

Oddělení léčebné výživy FN Brno

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května, Praha

MUDr. Karin Chytilová, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha; Ústav imunologie a klinické biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

MDDr. Markéta Janovská

Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

PharmDr. Michal Janů, Ph.D.

Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

PharmDr. Veronika Juhás, MBA

Úsek klinické farmacie Nemocniční lékárny FN Brno

MUDr. Zuzana Kala Grofová

Nutriční a dietologické oddělení, Oddělení klinické biochemie Pardubické nemocnice, NPK, a. s.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě a FN Ostrava

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Martin Krbec

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

1. interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a FN Plzeň

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové

MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Interní gastroenterologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy; I. interní klinika FN Plzeň

MUDr. Michal Kudla, Ph.D.

Klinika transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha; 1. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Kateřina Lisová

Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

MUDr. Viktor Maňásek

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Agel Nový Jičín

MUDr. Anna Mydlilová

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy; I. interní klinika FN Plzeň

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

4. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Barbora Packová

Interní gastroenterologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno

MUDr. Sabina Pálová, Ph.D.

Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha

doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

Ústav analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; E-clinic, z. ú., Praha

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha; Laboratoř pro výzkum aterosklerózy Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

Mgr. Ing. Ivana Pražanová

Oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha; Aliance pro nutriční péči, o. p. s., Praha

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

1. interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a FN Plzeň

Mgr. Lucie Růžičková

Oddělení nutričních terapeutů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Mezioborová jednotka intenzivní péče pro chirurgické obory Nemocnice Havířov; Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Svatopluk Solař

Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, Praha

Mgr. Ing. Simona Šimková

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy; Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Subkatedra nefrologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha; Katedra interních oborů a interní klinika Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

doc. MUDr. Pavel Těšínský

Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha; IPVZ Praha

Mgr. Jitka Tomešová, DiS.

Institut dietologie a výživy nutriční terapeut, FitBee

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu, Brno

MUDr. Jiří Vejmelka

Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; 1. interní klinika - klinika hematologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

3. interní klinika - endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Hana Žďárská

Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Michal Žourek, Ph.D.

1. interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a FN Plzeň

 

 

Recenzenti

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, PrahaZPĚT na detail knihy