Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Deliria

z pohledu psychiatra

Obsah

1. Úvod

2. Poruchy vědomí

3. Co je delirium

4. Vyšetření delirujícího pacienta

5. Predispoziční a precipitační faktory

6. Epidemiologie

7. Patofyziologie

8. Vztah delirií a demencí

9. Klinický obraz

10. Diagnostika a diferenciální diagnostika

Hodnotící škály delirií

Rizikové faktory delirií

Deliria ve stáří

Deliria v dětském věku

Deliria u dalších somatických poruch

11. Prevence delirií

12. Terapie delirií

Farmakoterapie delirií

Nefarmakologické přístupy v léčbě delirií

 

O autorovi

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy