Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy lékařské genetiky

Druhé české vydání

Autoři

Dorian J. Pritchard

BSc, Dip Gen, PhD, CBiol, MSB

Emeritus Lecturer in Human Genetics

University of Newcastle-upon-Tyne, UK

Former Visiting Lecturer in Medical Genetics

International Medical University Kuala Lumpur, Malaysia

 

Bruce R. Korf

MD, PhD

Wayne H. and Sara Crews Finley Chair in Medical Genetics

Professor and Chair, Department of Genetics

Director, Heflin Center for Genomic Sciences

University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

 

Překladatelé

prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

RNDr. Petra Hedvičáková

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA

doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

MUDr. Radek Klubal

Medicínské centrum, Praha

 

MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

 

Editorka překladu

MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D.

 

Aktualizace a revize textu

prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. MHAZPĚT na detail knihy