Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Světy slavných neurovědců

Autoři

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN (* 1944) vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. Atestaci z neurologie získal roku 1975, disertační práci na téma Mozková perfuze obhájil v roce 1984 a věnoval se neuroradiologii.

V letech 1988-1992 byl přednostou Neurologické kliniky Ústavu pro doškolování lékařů se zodpovědností za atestační zkoušky. V letech 1991-1994 čtyřikrát pobýval na 3 měsíce na Yale University v USA, vždy s programem Cévní příhody mozkové. V období 1996-2006 zastával funkci přednosty Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty; dosud přednáší neurologii na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity.

V letech 1990-1994 byl předsedou Československé a později České neurologické společnosti. Od 1999 byl po čtyři roky generálním sekretářem Evropské federace neurologických společností a od roku 2003 do 2007 jejím viceprezidentem.

Je hlavním autorem Mozkových ischemií a hemoragií, monografie o cévních příhodách mozkových, která se dočkala tří vydání a byla oceněna dvěma národními cenami. V roce 2003 byl vyznamenán cenou LINF za největší přínos k evropskému postgraduálnímu vzdělávání v neurologii a psychiatrii a v roce 2017 Cenou za zvláštní služby od Evropské neurologické akademie, spojenou s titulem FEAN (Fellow of the European Academy of Neurology). Za pedagogickou činnost byl vyznamenán studenty 3. lékařské fakulty a dále ministrem školství medailí ke Dni učitelů. Je čestným členem České neurologické společnosti a Medicínské akademie v Permu.

Profesor Pavel Kalvach je členem předsednictva Rady seniorů ČR, členem správní Rady Hlávkovy nadace a dále mezinárodní nadace Lundbeck International Neuroscience Foundation (LINF).ZPĚT na detail knihy