Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sociálně úspěšní psychopati

aneb Vzpoura deprivantů 1996-2020

Obsah

ÚVODNÍ KAPITOLA

Kdo jsou deprivanti?

Pojem ofenzivní deprivant (1996) je totožný s pojmem sociálně úspěšný psychopat (2000-2019)

Sociální úspěch

Závěrem

 

SOCIÁLNÍ NORMY A HODNOTY

Sociální hodnoty

Osobní hodnoty

Rozlišení hodnot od postojů a cílů

Hodnoty reprezentují žádoucí cíle

Hodnoty mají lidé uspořádány hierarchicky

Hierarchie hodnot odpovídá míře motivace

Schwartzova teorie hodnot

První základní konflikt mezi hodnotami

Druhý základní konflikt mezi hodnotami

Deset hodnot spadajících do jednotlivých zastřešení

Ověřování Schwartzova modelu

Skupinové hodnoty

Přehled světových hodnot

Mapa světových hodnot

Jestliže jde o úspěch nebo o smrt

Hodnoty a religiozita

Původ hodnot

Vztah mezi hodnotami a prosociálním chováním

Míra prosociálního chování opírající se o hodnoty roste s věkem

Hodnotový posun podmíněný rodičovstvím

Hodnoty druhých lidí dokážeme dobře rozpoznávat

Jednoduché shrnutí

Štěstí

 

PSYCHOPATI

Příklady plně vyvinuté kriminální psychopatie

Modely psychopatie

Příčiny

Odchylky stavby a funkce mozku

Neúplní neboli částeční psychopati

Příklady pravděpodobných korporátních psychopatů

Adaptivní charakter některých psychopatických rysů

Temná čtveřice

Odpovídají psychopati za své činy?

Skupiny

 

SOUČASNÉ SOCIÁLNÍ A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

Příčiny

Vývoj politické, hospodářské a sociální situace ve světě a v České republice 1995-2020

Vzpoura deprivantů 2021-?

 

OBRANA

Celou zkušenost nelze předat

Rád bych věřil

Obávám se

Živé bytosti hynou se svými mylnými představami

Osobní obrana

Kritické myšlení

Předpoklady kritického myšlení

Základní nástroje kritického myšlení

Pocit smyslu života

Přírodovědecký model smyslu života

Humanistický model smyslu života

Postoj ke štěstí

Základní důvody ztráty pocitu štěstí

Pomáhá prožití krásy

A co optimismus?

Postoj ke smrti

 

DOSLOV

 

PŘÍLOHY

Příloha 1. Přehled neformálních logických klamů

Příloha 2. Přehled poznávacích předpojatostí

Příloha 3. Přehled propagandistických nástrojů

 

AITORZPĚT na detail knihy