Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga

Obsah

Úvod

1. Anatomie

1.1. Pánevní orgány

1.1.1. Rektum

1.2. Pánevní kosti

1.3. Pánevní svalstvo

1.4. Pánevní fascie a vazy

1.5. Perineum

1.6. Pánevní dno

2. Fyziologie defekace

2.1. Klidová fáze

2.2. Preexpulsivní fáze

2.3. Expulsivní fáze

2.4. Ukončení defekace

3. Inkontinence stolice

3.1. Etiologie a patogeneze

3.2. Klasifikace

3.3. Symptomatologie

3.4. Diagnostika

3.5. Diferenciální diagnóza

3.6. Principy a cíle terapie

3.7. Strategie terapie orientované na indikaci

3.8. Konzervativní terapie

3.9. Operační techniky

3.10. Shrnutí a statistika

4. Obstipace

4.1. Etiologie a patogeneze

4.2. Symptomatologie

4.3. Diagnostika

4.4. Konzervativní léčba

4.5. Chirurgická léčba

4.6. Operační techniky

5. Prolaps rekta

5.1. Etiologie a patogeneze

5.2. Klasifikace

5.3. Příznaky

5.4. Diagnostika

5.5. Diferenciální diagnóza

5.6. Principy a cíle terapie

5.7. Strategie terapie orientované na indikaci

5.8. Operační techniky

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy