Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Gynekologická cytodiagnostika

Druhé vydání

Obsah

Úvod

1. Vyhodnocovací systém v gynekologické cytodiagnostice (Bethesda 2001) (J. Kobilková)

1.1. Vyhodnocení cytologických stěrů - nomenklatura

2. Technické podmínky pro gynekologickou cytodiagnostiku (J. Kobilková)

2.1. Odběr materiálu pro cervikovaginální diagnostiku

2.2. Nanesení odebraného materiálu na podložní sklo

2.3. Fixace

2.4. Průvodka

2.5. »Liquid based« cytologické stěry

2.6. Odběr buněk z endometria

2.7. Barvení cytologických preparátů

3. Hodnocení buněčného stěru v cytodiagnostice (J. Ondruš)

3.1. Pozadí preparátu

3.2. Neepitelové buněčné struktury

3.3. Epitelie

3.4. Shluky buněk (architektonika)

3.5. Struktura jader

3.6. Buněčná cytoplazma

4. Benigní změny buněk (J. Ondruš)

4.1. Rohovění, keratinizace

4.2. Zánět a průvodní změny

4.3. Původci zánětu v cytologických obrazech

4.4. Reparace a regenerace

4.5. Nedostatek vitaminů

4.6. Účinky IUD

4.7. Reaktivní změny cylindrických žlázových buněk

5. Hormonální cytodiagnostika (J. Kobilková)

5.1. Postupy při funkční cytodiagnostice

5.2. Fyziologické cytologické změny na poševním epitelu u ženy v různých obdobích života

6. Oportunní infekce v cytopatologii (J. Kobilková)

7. Abnormální změny dlaždicového epitelu (A. Beková)

7.1. ASC-US, ASC-H - atypie

7.2. LOW GRADE SIL (Low Grade Squamous Intraepitelial Lesion - LSIL) - Nízký stupeň dlaždicové intraepitelové léze

7.3. HIGH GRADE SIL (High Grade Squamous Intraepitelial Lesion - HSIL) - Vysoký stupeň dlaždicové intraepitelové léze

7.4. Invazivní karcinom dlaždicového epitelu cervixu

8. Abnormální změny buněk žlázového epitelu (J. Kobilková)

8.1. Endocervix

8.2. Endometrium

8.3. Extrauterinní adenokarcinom a karcinomy metastazující do reprodukčního systému

9. Patologické nálezy v cytologii tělesných tekutin (J. Kobilková)

9.1. Indikace a podmínky k cytologickému vyšetření výpotků

9.2. Ascites - patologická peritoneální tekutina

9.3. Cytodiagnostika moči

10. Změny na buňkách po ozáření (J. Kobilková)

10.1. Akutní změny buněk

10.2. Chronická reakce buněk na ozáření

10.3. Recidiva maligních buněk po ozáření

11. Histochemie (přínos pro diferenciální diagnostiku v gynekologii) († Z. Lojda)

12. Organizace práce v laboratoři pro gynekologickou cytologii (J. Ondruš)

13. Cytodiagnostika v minulosti, současnosti a budoucnosti (J. Kobilková)

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy