Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dny Marty Staňkové III

Vzdělávání sester: současnost a očekávání. Sborník z mezinárodní konference, Praha, 30. března 2006

Obsah

Předmluva

Dopis Přemysla Sobotky

Dopis Zuzany Roithové

 

1. Pregraduální vzdělávání sester

Chceme vysokoškolsky vzdělané sestry? (J. Žaloudík)

Ošetřovatelství a další zdravotnické obory - nová kvalita ve vzdělávacím systému vysokých škol (H. Kubešová)

Perspektivy dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků na pedagogických fakultách (M. Cichá, S. Reiterová, J. Šteigl, P. Janoušek)

RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) metody a jejich využití ve vzdělávání sester (M. Hlaváčová, H. Horová, P. Pavlíková)

Výuka seminářů předmětu komunikace ve zdravotnictví v prezenční formě studia z pohledu vyučujícího (H. Sloupová-Bürgerová)

Program výuky školitelek na Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice (M. Papršteinová)

Edukace v ošetřovatelství - prostředek k získání aktivního přístupu klienta/pacienta k vlastnímu zdraví (J. Hlinovská, H. Koišová)

Postavení učitele praktického vyučování z pohledu zdravotnického pracovníka (J. Marounková)

Evaluační mise EU a praktické vzdělávání porodních asistentek (B. Trojanová, E. Jelenová)

 

2. Komparace české ošetřovatelské reality se zahraničím

Vzdelávanie sestier na Slovensku po roku 1989 (E. Morovicsová, J. Mesárošová)

Práce s maskou (M. Kunstmullerová)

Vzdělávací potřeby sester (A. Pechová)

Vzdělávání sester v Norsku, zkušenosti z návštěvy Bergenu (D. Tománková, J. Hůsková)

Zkušenosti ze stáže ve finském Lahti (M. Materna, M. Hyková)

 

3. Celoživotní vzdělávání sester

Význam celoživotního vzdělávání pro sestry a zdravotnické organizace (Srovnání s ostatními státy EU) (S. Bártlová)

Andragogické aspekty celoživotního vzdělávání sester (J. Mužík)

Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotníků (E. Zacharová)

Specializační vzdělávání v proměnách doby (K. Pochylá)

 

4. Akční pole ošetřovatelského výzkumu

Obecné zamyšlení nad akčním polem, metodologií a možnými směry ošetřovatelského výzkumu (R. Jedlička)

Interpretace výsledku šetření v oblasti sexuální výchovy (M. Kulhavá)

Analýza zdrojov strachu u chorých pred operáciou (E. Morovicsová)

Vysokoškolsky vzdělaná sestra z pohledu pacienta, lékaře a středoškolsky vzdělané sestry (J. Mlýnková)

Mapy starostlivosti pri ošetrovaní chorých po náhlych cievnych mozgových príhodách (J. Mesárošová, G. Vörösová)ZPĚT na detail knihy