Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vzpoura deprivantů

Nestvůry, nástroje, obrana.

Obsah

Předmluva

Úvod

Příklady ze sdělovacích prostředků

Klinická pozorování

Historické příklady

Krásná literatura

 

I. Nestvůry

Ten člověk je normální

Praktický pohled na lidskou normalitu

Lidská osobnost

Pětirozměrový model lidské osobnosti

Sedmirozměrový model lidské osobnosti

Poruchy osobnosti

Potíže s diagnózou antisociální osobnosti

Psychopati

Příčiny

Geny

Proč psychopati nevyhynuli?

Psychopatův mozek

Dětství

Teorie vazby

Dětství, dospívání, antisociální porucha osobnosti v dospělosti

 

II. Nástroje a sociální prostředí

Propaganda

Čtyři pilíře propagandy

Nástroje propagandy

Iracionalita a její příčiny

Omyl plynoucí z prvního dojmu

Sociální příčiny

Stereotypy

Iracionalita v organizacích

Past neboli důslednost, která není na místě

Chybné užití odměn a trestů

Emoce

Myšlenkové chyby

Antivěda

Antievoluční hnutí a kreacionismus jako příklad antivědy

Přirozené náboženské cítění

Podvádějící vědci

Absurdita

Jedenáct příčin víry v absurditu

Kontrola vědomí a destruktivní náboženské kulty

Náboženská závislost

Náboženské skupiny kontrolující vědomí svých členů

Rodiče a děti

Vztah rodičů k dětem

Vztah nepříznivých psychologických a sociálních vlivů a duševních onemocnění dětí i dospívajících

Agrese a násilné chování

Muži, ženy, vztahy v rodině

Zneužívání dětí

Šikana

Viktimizace

Posttraumatická stresová porucha

Mediální násilí

Alkohol a drogy

Hráčská závislost (gamblerství)

Bída i nadměrné bohatství

Jak může život v relativně nadměrném bohatství poškodit duševní zdraví a chování dětí?

 

III. Obrana

Odolné děti

Skupina uzdravujících vlivů daná převážně dědičností

Skupina uzdravujících vlivů daná převážně prostředím

S deprivanty se setkáváme den co den

Co s nimi?

Kritické myšlení

»Myšlenkové břitvy« jako součást kritického myšlení

 

POZNÁMKY

AUTOŘIZPĚT na detail knihy

Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

PRÁVĚ VYŠLO

Jan Mach

Marie Horáková

ZDRAVOTNÍCI, PRÁVO

A PRAXE

____________________________________ 

 

Jan Konopásek

Jiří Plocek

JAZZOVÁ ODYSSEA

__________________________________ 

 

Matěj Ptaszek

REPORTÁŽE

Z ROZEVANÉHO RÁJE

____________________________________ 

František Koukolík

O LIDECH A ŽIVOTĚ

____________________________________

Ivo Pechar

POUZE KROK KE ŠTĚSTÍ

____________________________________

Zdenek Barták

Milan Kramarovič

CHLADNO, ALE JASNO

____________________________________

DRTIVÉ JISTOTY JB

Rozhovor Pavla Klusáka

s Janem Burianem

____________________________________

Anthony L. Mescher

JUNQUEIROVY ZÁKLADY

HISTOLOGIE

____________________________________

 

Blanka Šrůmová

Jan Sahara Hedl
NĚŽNÁ NOC

TAK SE VĚCI MAJÍ

obrázek jpeg (687kB) 

____________________________________

Zdeněk Mahler

... K ČESKÉ NÁRODNÍ POVAZE

____________________________________

Karel Vepřek

BLÁZEN JSEM VE SVÉ VSI

 

obrázek jpeg (287kB)

______________________________________

 

ORGÁNOVĚ TRANSPLANTACE

U DĚTÍ

Motolské pediatrické

semináře 1

J. Lebl, T. Doušová,

L. Karnišová, R. Kotalová,

K. Koubský,T. Seeman,

K. Vondrák

_______________________________________

 

GENETIKA V KLINICKÉ

PRAXI V.

R. Brdička, W. Didden

___________________________________________

PÁR TÓNŮ, KTERÉ

PŘEBÝVAJÍ

Václav Hrabě, Mirek Kovářík

Vladimír Mišík & ETC

obrázek jpeg (893kB)

 

 

NEOFICIÁLNÍ ČESKÝ ROCK

A FOLK 1975-1989

 

obrázek jpeg (335kB)  

obrázek jpeg (373kB) 

obrázek jpeg (603kB) 

obrázek jpeg (433kB) 

obrázek jpeg (609kB)      

obrázek jpeg (464kB)    

obrázek jpeg (217kB)

 


PORUCHY SEXUÁLNÍ

PREFERENCE

Petr Weiss 


KŘESLO PRO FAUSTA

Marie Retková 


DENTÁLNÍ RAPSODIE

Jiří Šedý  


VŠETEČKY

Ondřej Fencl  


NEUČESANÉ VZPOMÍNKY

VLADIMÍRA BYSTROVA

Michal Bystrov 


CHALUPÁŘ TO NEVZDÁVÁ

Miroslav Kala