Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vzpoura deprivantů

Nestvůry, nástroje, obrana.

Autoři

MUDr. Jana Drtilová (* 1940)

Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specializace psychiatrie dospělých a psychiatrie dětí a mladistvých, soudní znalkyně v těchto oblastech. V ambulantní pedopsychiatrické praxi se zajímá o mimointelektové důvody školského selhávání, atypické depresivní stavy dětí a adolescentní krize mladistvých. Své odborné znalosti využila v době, kdy po odborné stránce zajistila začátky provozu Linky bezpečí a Krizového centra při nadaci Naše dítě. Člověka v krizové situaci podporuje jako členka Bílého kruhu bezpečí. V současné době pracuje v psychiatrické ordinaci pro dospělé a děti. Publikuje v odborných časopisech, přednáší v IPVZ a připravuje pro rozhlas a televizi populární relace, adresované dětem i rodičům.

Knižní publikace: Odlišné dítě (s Františkem Koukolíkem, 1994), Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy (s kolektivem, 1993-1994), Vzpoura deprivantů (s Františkem Koukolíkem, 1996), Život s deprivanty I - Zlo na každý den (s Františkem Koukolíkem, 2001) a Život s deprivanty II - Základy stupidologie (s Františkem Koukolíkem, 2002).

 

Lubomír Kotek (* 1958)

Vyučený fotograf, absolvent střední školy, laborant v ČTK a později fotograf u Státního ústavu památkové péče, se zabývá zejména dokumentární fotografií. Zpracoval posmrtné portfolio Josefa Sudka a spolupracoval se samizdatovou edicí Petlice. Revoluční události roku 1989 jej přivedly ke spolupráci nejen s předními českými periodiky (Lidové noviny, Respekt, Reflex a další), ale i se zahraničními agenturami - téměř rok pracoval jako nezávislý fotografický novinář pro francouzskou agenturu AFP. Zkušenosti z reportáží a zájem o dokument jej přivedly do Pobaltí, do oblastí za Ural i do zemí bývalé Jugoslávie. Byl fotografem mezinárodní mise OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) v Kosovu. Od roku 1993 spolupracuje s nadací Člověk v tísni, jejíž humanitární akce, např. SOS Sarajevo, doprovází a dokumentuje.

www.photokotek.com

 

MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941)

Absolvent lékařské fakulty v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie, člen Newyorské akademie věd, se věnuje především vztahu mezi mozkem a chováním. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. V současné době přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je rovněž členem vědecké rady. Zabývá se popularizací výsledků věd o mozku (publikuje např. v časopise Vesmír a v Lidových novinách). Je autorem námětů pro televizní seriály Mých sedm divů (1989), Mozek a jeho duše (1992), Vysílá Britannica (1993), Hádala se duše s tělem (1998).

Knižní publikace: Odlišné dítě (s Janou Drtilovou, 1994), Housata a svatý Augustin (1994), Mozek a jeho duše (1995, 1997, 2005), Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování (1995), Lenochod a vesmír (1995), Vzpoura deprivantů (s Janou Drtilovou, 1996), Mravenec a vesmír (1997), Kniha o Evě a Adamovi (1997), O vztahu lidského mozku a chování (1997), Šimpanz a vesmír (s Pavlem Koubským, 1998), Alzheimerova nemoc a další demence (s Romanem Jirákem, 1998), Machiaveliánská inteligence (1999), Sova a vesmír (s Pavlem Koubským, 1999), Lidský mozek (2000, 2002), Život s deprivanty I - Zlo na každý den (s Janou Drtilovou, 2001), Život s deprivanty II - Základy stupidologie (s Janou Drtilovou, 2002), Josefu Švejkovi je 30 milionů let (2002), Homo sapiens stupidus (2003), Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování (2003), Demence (s Romanem Jirákem, 2004) a Schizofrenie (s Lucií Motlovou, 2004).

Za popularizaci vědy získal cenu ČSAV (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994), v roce 1995 cenu rozhlasového vysílání Meteor za publikaci Mozek a jeho duše a v roce 2001 cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přínos v oblasti popularizace vědy.ZPĚT na detail knihy

Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

PRÁVĚ VYŠLO

Jan Mach

Marie Horáková

ZDRAVOTNÍCI, PRÁVO

A PRAXE

____________________________________ 

 

Jan Konopásek

Jiří Plocek

JAZZOVÁ ODYSSEA

__________________________________ 

 

Matěj Ptaszek

REPORTÁŽE

Z ROZEVANÉHO RÁJE

____________________________________ 

František Koukolík

O LIDECH A ŽIVOTĚ

____________________________________

Ivo Pechar

POUZE KROK KE ŠTĚSTÍ

____________________________________

Zdenek Barták

Milan Kramarovič

CHLADNO, ALE JASNO

____________________________________

DRTIVÉ JISTOTY JB

Rozhovor Pavla Klusáka

s Janem Burianem

____________________________________

Anthony L. Mescher

JUNQUEIROVY ZÁKLADY

HISTOLOGIE

____________________________________

 

Blanka Šrůmová

Jan Sahara Hedl
NĚŽNÁ NOC

TAK SE VĚCI MAJÍ

obrázek jpeg (687kB) 

____________________________________

Zdeněk Mahler

... K ČESKÉ NÁRODNÍ POVAZE

____________________________________

Karel Vepřek

BLÁZEN JSEM VE SVÉ VSI

 

obrázek jpeg (287kB)

______________________________________

 

ORGÁNOVĚ TRANSPLANTACE

U DĚTÍ

Motolské pediatrické

semináře 1

J. Lebl, T. Doušová,

L. Karnišová, R. Kotalová,

K. Koubský,T. Seeman,

K. Vondrák

_______________________________________

 

GENETIKA V KLINICKÉ

PRAXI V.

R. Brdička, W. Didden

___________________________________________

PÁR TÓNŮ, KTERÉ

PŘEBÝVAJÍ

Václav Hrabě, Mirek Kovářík

Vladimír Mišík & ETC

obrázek jpeg (893kB)

 

 

NEOFICIÁLNÍ ČESKÝ ROCK

A FOLK 1975-1989

 

obrázek jpeg (335kB)  

obrázek jpeg (373kB) 

obrázek jpeg (603kB) 

obrázek jpeg (433kB) 

obrázek jpeg (609kB)      

obrázek jpeg (464kB)    

obrázek jpeg (217kB)

 


PORUCHY SEXUÁLNÍ

PREFERENCE

Petr Weiss 


KŘESLO PRO FAUSTA

Marie Retková 


DENTÁLNÍ RAPSODIE

Jiří Šedý  


VŠETEČKY

Ondřej Fencl  


NEUČESANÉ VZPOMÍNKY

VLADIMÍRA BYSTROVA

Michal Bystrov 


CHALUPÁŘ TO NEVZDÁVÁ

Miroslav Kala