Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy sexuální preference

Obsah

Úvod

 

1. část / KLASIFIKACE

1. Normalita sexuálního chování

2. Parafilie

2.1. Parafilie v aktivitě

2.2. Parafilie v objektu

2.3. Kombinované a polymorfní parafilie

2.4. Parafilie u žen

2.5. Sexuální deviace a sexuální delikvence

 

2. část / ETIOLOGIE PARAFILIÍ A PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ SEXUÁLNÍCH DEVIANTŮ

3. Etiologie

3.1. Evolučněbiologické modely

3.2. Genetické modely

3.3. Hormonální a neurochemické modely

3.4. Neuroanatomické a neurofyziologické modely

3.5. Behaviorální modely

3.6. Psychoanalytické modely

3.7. Psychopatologické modely

3.8. Psychodynamické modely

3.9. Model poruch dvoření

3.10. Model sexuálního motivačního systému

3.11. Sociologické a kriminologické modely

3.12. Feministické modely

3.13. Multifaktoriální modely

4. Determinanty normálního a deviantního psychosexuálního vývoje

4.1. Sexuální identifikace

4.2. Sexuální role

4.3. Sexuální preference

4.4. Sexuální chování

5. Psychosexuální vývoj sexuálních deviantů

5.1. Průběhové formy psychosexuálního vývoje sexuálních deviantů

5.2. Partnerské vztahy sexuálních deviantů

 

3. část / DIAGNOSTIKA

6. Psychodiagnostické metody

7. Psychofyziologické metody

8. Anamnestické vyšetření

9. Možné komplikace diagnostiky parafilií

 

4. část / TERAPIE

10. Cíle terapie

10.1. Úprava chování

10.2. Informace

10.3. Náhled

10.4. Posílení vědomé kontroly

10.5. Změna postojů

10.6. Sexuální adaptace

10.7. Sociální reintegrace

11. Kontext terapie

11.1. Sexuologická diagnostika

11.2. Specializace léčby

11.3. Komplexnost léčby

12. Psychoterapie

12.1. Individuální a skupinová psychoterapie

12.2. Metody psychoterapie

13. Biologická léčba

13.1. Hormonální terapie

13.2. Psychofarmaka

13.3. Kastrace

13.4. Stereotaktické operace

14. Výsledky terapie

14.1. Prediktory recidivity

14.2. Recidivita

15. Možné komplikace terapie

16. Etické aspekty terapie

17. Terapeutická praxe v České republice

18. Standardy léčby

 

Souhrn

Summary

Literatura

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy