Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 10

Obsah

Diferenciální diagnostika a léčba chlamydiových konjunktivitid (J. Krásný, D. Hrubá)

1. Úvod a historické poznámky

2. Mikrobiologie a laboratorní diagnostika očních chlamydiových infekcí

3. Chlamydiové konjunktivitidy u dospělých

4. Chlamydiové konjunktivitidy u novorozenců, kojenců a předškolních dětí

5. Závěrečné shrnutí k problematice chlamydiových konjunktivitid

 

OCT angiografie (P. Němec)

1. Úvod

2. OCT angiografie

3. Analýza obrazů získaných na angio-OCT - segmentace

4. OCT-A u zdravého oka

5. Některé vybrané diagnózy - zobrazení na OCT-A

6. Shrnutí - porovnání FAG a OCT-A

 

Současné trendy v biometrii a výpočtu nitrooční čočky (M. Vokrojová, M. Brožková)

1. Úvod

2. Biometrie

3. Keratometrie

4. Výpočtové vzorce

5. Závěr

 

Asférické nitrooční čočky (P. Rozsíval, J. Urminský, M. Choleva, I. Komenda, V. Lorencová, A. Feuermannová)

1. Úvod

2. Tvar rohovky lidského oka

3. Sférická aberace

4. Sférická aberace lidského oka

5. Chirurgické ovlivnění sférické aberace operací katarakty

6. Asférické (wavefront designované) nitrooční čočky

7. Indikace k použití asférické čočky

8. Diskuse

9. Závěr

 

Torické nitrooční čočky u kataraktové chirurgie aneb proč řešit astigmatismus (Z. Hlinomazová, O. Vlasák)

1. Astigmatismus a jeho typy

2. Korekce astigmatismu

3. Malíři a astigmatismus

4. Chirurgie katarakty a její vliv na astigmatismus

5. Závěr

 

Multifokální nitrooční čočky (V. Veliká)

1. Úvod

2. Typy multifokálních nitroočních čoček

3. Předoperační vyšetření

4. Výběr pacienta

5. Závěr

 

Jsme povinni doporučovat prémiové nitrooční čočky? (M. Choleva)

Edukace pacienta před oční operací (M. Choleva)

 

Schariothova makulární čočka pro pacienty s postižením centrálního vidění (J. Nekolová, P. Rozsíval)

1. Úvod

2. Přehled nitroočních implantátů určených pro pacienty s nízkým vizem

3. Schariothova makulární čočka

4. Závěr

 

Seznam zkratek

 ZPĚT na detail knihy