Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Básně

Dny, sny a filmy

Autoři

Pavla Lidmilová (1932-2019), česká překladatelka z portugalštiny a španělštiny. Vystudovala češtinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pracovala jako redaktorka v Československém rozhlasu Praha (1959-1962), v Československé akademii věd (1962-1992). Doktorát z filozofie získala na FF UK v roce 1972, a to za práci o vývoji brazilské regionální prózy a její proměně v díle Joaa Guimaraese Rosy.

Do češtiny uvedla např. portugalského básníka a prozaika Fernanda Pessou, Luíse de Camőese, Eugénia de Andrade či romány Josého Cardosa Pirese. Mezi brazilskými autory přeložila např. Joaa Guimaraese Rosu, Lygiu Fagundes Tellesovou, Clarice Lispectorovou a Paula Coelha. Kromě jiného sestavila a přeložila i sbírku brazilských indiánských bájí a pověstí Poronominare (1995).ZPĚT na detail knihy