Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Bulšit

O žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě

Obsah

Předmluva

 

1. BULŠIT NEBOLI ŽVANĚNÍ!

Bulšit

Žvanilové

Brandoliniho princip

Žvanění je třísložkové

Žvanění není lhaní

Machiaveliánské motivy

Snadno ovlivnitelní lidé

Účinek žvanění je ovlivněn kontextem

Experimenty

Žvanění lze měřit

Experimenty

Žvanění má psychologické předchůdce

Stupnice určující četnost každodenního žvanění

Kompetence

 

2. ORGANIZACE

Bullshit jobs

Základní kategorie bullshit jobs

Nejde jen o ovlivnění klientů

Řečová komunita

Pojmoví podnikatelé, hlučící nevědomost a tolerantní nejistota

Odpovědi na žvanění

Jestliže žvanění zvěcní, stává se rutinou

Sociální odpovědnost korporací

Ředitelové generální

Vnímání bulšitu v organizacích

 

3. MÉDIA

Definice

Postpravda, lež a bulšit

Předpona post-

Projekt digitální zprávy

Fake news - podvržené, podvodné, falešné, vědomě zavádějící informace

Psychologie fake news

Posun od obsahu k formě

Od televize k sociálním sítím

Barack Obama a sociální sítě

Trolling

 

4. POLITIKA

Motivované uvažování, konspirační epistemologie a bulšit

Důsledky postpravdivé a postfaktické politiky

Populistické žvanění

Politici mají právo lhát

Nová veřejnost

Obtížná korekce

Politika a emotivita

Vnímavost

Citlivost na podvržené (fake) politické zprávy

 

5. VĚDA

Demarkační problém

Vědecké podvody

Vědecký bulšit

Pseudověda

Mylná informace a dezinformace

Vědecká žurnalistika

Vyhledávače

Program SCIgen

Predátorské časopisy a „mlýny na papír“

Odmítání vědy a jejích výsledků

 

6. OBRANA

Vědecká gramotnost

Poznávací oprávnění

Kritické myšlení

 

Autor

RejstříkZPĚT na detail knihy