Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Darierova choroba

Obsah

Předmluva

1. Úvod

2. Historie

3. Epidemiologie, průběh a prognóza

3.1. Epidemiologie Darierovy choroby

3.2. Průběh a prognóza Darierovy choroby

4. Klinický obraz

4.1. Postižení kůže

4.2. Postižení nehtů

4.3. Postižení dutiny ústní

4.4. Postižení oka

4.5. Postižení dalších orgánů

5. Segmentální Darierova choroba

6. Atypické varianty Darierovy choroby

6.1. Gutátní leukodermie

6.2. Akrální hemoragický typ

6.3. Komedonický typ

6.4. Bulózní typ

6.5. Hyperkeratotický typ

7. Acrokeratosis verruciformis Hopfi

8. Dermatoskopie

9. Histopatologie

9.1. Histopatologický obraz Darierovy choroby a jejích variant

9.2. Histopatologický obraz acrokeratosis verruciformis Hopfi

9.3. Histopatologická diferenciální diagnostika akantolytické dyskeratózy

10. Komplikace Darierovy choroby

11. Komorbidity Darierovy choroby

11.1. Neuropsychiatrická onemocnění

11.2. Další asociovaná onemocnění

12. Etiopatogeneze

12.1. Molekulárně biologický základ

12.2. Etiopatogeneze Darierovy choroby

12.3. Etiopatogeneze segmentální Darierovy choroby

12.4. Etiopatogeneze acrokeratosis verruciformis Hopfi

13. Diferenciální diagnostika

13.1. Diferenciální diagnostika postižení kůže a kožních adnex

13.2. Diferenciální diagnostika postižení dutiny ústní

13.3. Diferenciální diagnostika segmentální Darierovy choroby

13.4. Diferenciální diagnostika atypických variant

13.5. Diferenciální diagnostika acrokeratosis verruciformis Hopfi

14. Terapie

14.1. Režimová opatření

14.2. Lokální terapie

14.3. Systémová terapie

14.4. Další modality terapie

14.5. Budoucnost v terapii

14.6. Psychosociální podpora

Literatura

Doporučená literatura

Seznam zkratek

Souhrn

Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy