Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Drby

O nejrozšířenější lidské činnosti

Obsah

Předmluva

1. Definice

Definice drbů

Trojice zpravodaj-posluchač-cíl

Naučení vezíra Ptahhotepa

Naučení Aniho

Bible. Starý zákon. Kniha přísloví

Záporné, neutrální a kladné drby

Vyprávění o čarodějnicích

Empirické studie a experimenty

Reputace

Drby i reputace jsou provázány se sociálním prostředím

Dějiny drbů

2. Emoce a poznávání

Osobní drby zaměřují pozornost, poskytují slast a lépe se pamatují

Drby ovlivňují zrakové hodnocení tváří lidí, které neznáme

Na základě nejednoznačných informací a bez ohledu na důvěryhodnost zdroje dokážeme jednoznačně soudit

Jáství neboli self má dva základní sociální rozměry

Agency i communion mají dvě fazety

Sociální a osobní Já

Sarkasmy

Když jsem cílem Já

Drby nectné a ctné

Mlčeti zlato

3. Děti a dospívající

Malé děti

Plné chápání

Dospívání

Co bys udělal?

4. Ženy a muži

Soutěž o muže

Závist

Atraktivita

5. Organizace

Vysoké ovlivnění emočním a sociálním obsahem

Drby mezi učiteli ve školách

Motivace lidí tvořících a šířících drby

Bumerang

Negativní drby, zamlčování znalostí vzájemné uznávání kvalit a důvěra

Drby, závist, pracovní cynismus

Negativní drby a ztráta tváře

Drby a spolupráce ve skupinách

Drby ovlivňují ulejváctví

Drby důvěrné

Drby týkající se práce výkon zvyšují i snižují, lidem je hůř v obou případech

Drby a morálka

Drby mezi vědci

6. Sociální sítě

7. Celebrity

Kulturní fast food

Autor

RejstříkZPĚT na detail knihy