Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Tělesný rozvoj mladých tenistů

Obsah

Předmluva

1. Trocha historie místo úvodu

2. Sportovní hra tenis

2.1. Charakteristika tenisové hry

2.2. Charakteristika tenisové hry z hlediska motorického

3. Předpoklady výkonu v tenise

3.1. Jak bude velký?

3.2. Somatotyp a tenisté

3.3. Předpoklady morfologické, funkční a motorické

4. Pohybové schopnosti

4.1. Silové schopnosti

4.2. Rychlostní schopnosti

4.3. Vytrvalostní schopnosti

4.4. Koordinační schopnosti

4.5. Pohyblivostní schopnost (flexibilita)

5. Vývoj pohybových schopností v ontogenezi

5.1. Silové schopnosti

5.2. Rychlostní schopnosti

5.3. Vytrvalostní schopnosti

5.4. Koordinační schopnosti

5.5. Pohyblivostní schopnost (flexibilita)

6. Senzitivní období vývoje

7. Jak rozvíjet kondiční základ

7.1. Silové předpoklady

7.2. Rychlostní předpoklady

7.3. Vytrvalostní předpoklady

8. Rozvoj a stimulace koordinačních předpokladů

9. Jak rozvíjet pohyblivost

9.1. Aktivní dynamická cvičení

9.2. Aktivní statická cvičení

9.3. Pasivní cvičení dynamická a statická

9.4. Metoda kontrakce-relaxace-natažení

10. Možné škody z nerovnoměrného zatížení

10.1. Jak tenis zatěžuje pohybový aparát (kineziologická charakteristika)

10.2. Funkční a morfologická adaptace pohybového aparátu tenistů

10.3. Zdravotní obtíže tenistů

11. Kompenzační cvičení

Příloha

Literatura

O autorovi

RejstříkZPĚT na detail knihy