Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Artroskopie ramene

Druhé, rozšířené vydání

Obsah

Zkratky

Předmluva k druhému, rozířenému vydání

Předmluva k prvnímu vydání

1. Úvod, historie, současnost

2. Anatomie ramene a artroskopické aspekty

2.1. Artikulující kosti

2.2. Labrum glenoidale

2.3. Kloubní pouzdro a vazy glenohumerálního kloubu

2.4. Šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii

2.5. Svalstvo ramene

2.6. Nervově-cévní zásobení

3. Anamnéza

4. Vyšetření ramene a vyšetřovací metody

4.1. Specifické testy

4.2. Rentgenové vyšetření

4.3. Ultrasonografie

4.4. Magnetická rezonance a výpočetní tomografie

5. Obecné principy artroskopie

5.1. Technické vybavení

5.2. Poloha pacienta

5.3. Artroskopické přístupy

5.4. Artroskopická operační technika

6. Artroskopie při degenerativních onemocněních

6.1. Impingement syndrom

6.2. Ruptura rotátorové manžety

6.3. Syndrom zmrzlého ramene

6.4. Glenohumerální a akromioklavikulární artróza

7. Artroskopie při nestabilitě ramene

7.1. Potraumatická přední nestabilita

7.2. Anatomická artroskopická rekonstrukce nestability

7.3. Neanatomická rekonstrukce nestability - artroskopická Latarjetova operace

7.4. Akutní traumatická luxace

7.5. Inveterovaná luxace ramene

7.6. Zadní nestabilita

7.7. Multidirekcionální nestabilita

8. Postižení šlachy dlouhé hlavy bicepsu

8.1. Tendopatie šlachy dlouhé hlavy bicepsu

8.2. Léze SLAP

9. Artroskopie ramene v traumatologické indikaci

10. Rehabilitační péče

11. Hodnoticí schémata

12. Závěr

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy