Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Tělesný rozvoj mladých tenistů

Autoři

Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc., je docentem kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde působil v letech 1968 až 2005 na katedrách antropomotoriky, biomechaniky a anatomie a na katedře sportů v přírodě. Jako pedagogický a vědecký pracovník vědního oboru a vyučovacího předmětu antropomotorika se zabýval studiem motorických schopností člověka, jejich taxonomií a vývojem a podílel se na kolektivní konstrukci standardizovaných diagnostických prostředků v rámci sportovní metrologie. V rámci svého odborného vývoje věnoval zvláštní pozornost problematice koordinačních schopností dětí a mládeže. V letech 2000-2005 byl ve spolupráci s německým partnerem z Univerzity v Greifswaldu řešitelem mezinárodního grantového výzkumného projektu, který je komparativní longitudinální studií vývoje vybraných koordinačních schopností dětí a mládeže v České republice a Německu. Na katedře sportů a pobytu v přírodě pracoval především jako učitel lyžování a v praxi dlouhodobě přispíval k šíření a uplatnění České školy lyžování na českých školách. Je autorem více než stovky odborných a vědeckých publikací z oblasti antropomotoriky a některých podoborů kinantropologie. Od data ustavení byl dlouhodobě členem České kinantropologické společnosti.ZPĚT na detail knihy