Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Biologická léčba v pediatrii

Motolské pediatrické semináře 8

Obsah

Úvodní slovo (J. Lebl, A. Šedivá, J. Třešňák Hercogová, M. Zápotocký)

Biologická léčba v covidové éře (J. Lebl)

Biologická léčba v dermatologii u dětí (J. Třešňák Hercogová)

Biologická léčba v dětské revmatologii (H. Malcová)

Interleukin 1 v terapii autoinflamatorních onemocnění (A. Šedivá)

Biologická léčba hereditárního angioedému (M. Sobotková)

Biologická léčba u dětských pacientů se zánětlivými střevními onemocněními (T. Lerchová, O. Hradský)

Role biologické léčby při těžkém astmatu v dětském věku (P. Pohunek, T. Doušová)

Rituximab v léčbě chronických nefropatií dětského věku (J. Zieg)

Blokáda komplementu u pacientů s atypickou formou hemolyticko-uremického syndromu (N. Šimánková)

Atypický hemolyticko-uremický syndrom asociovaný s mutací v genu MCP (Š. Štolbová, J. Zieg)

Rituximab v léčbě dvanáctileté dívky s vážným průběhem granulomatózy s polyangiitidou (J. David, F. Fencl, J. Zieg)

Biologická léčba v dětské onkologii (M. Zápotocký, D. Sumerauer, L. Šrámková)

Dramatická léčebná odpověď gliomu zadní jámy lební na léčbu inhibitorem BRAF (K. Váňová)

Jak přeprogramovat pacientovy lymfocyty v boji proti refrakterní leukémii? (Š. Nováčková)

Zmírní biologická léčba nárůst incidence diabetu 1. typu? (Z. Šumník)

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy