Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sebevraždy

Obsah

Předmluva

 

Hierarchie hodnot a problematika svobody s volbou smrti (Helena Haškovcová)

Historické ohlédnutí

Sebevraždy u somaticky a duševně nemocných

Péče lékařů o duševně nemocné v průběhu času

Předsudky a stigmatizace

Sebevraždy v číslech

Sebevražda a asistovaná sebevražda

Je svobodná vůle svobodná?

Ztracené, nebo jiné hodnoty?

 

Úvod do problematiky psychiatrické (Helena Kučerová)

Způsoby provedení sebevraždy nebo pokusu o ni

Motivy sebevražedných aktivit

Rizikové faktory sebevražedných aktivit

Motivy a rizika - shrnutí

Sebevražedná rizika v praxi

Lékařův pacient a pacientův lékař

Prevence sebevražedného jednání

Kazuistiky

Kazuistika 1

Kazuistika 2

Kazuistika 3

Kazuistika 4

Kazuistika 5

Kazuistika 6

Kazuistika 7

Kazuistika 8

Kazuistika 9

Kazuistika 10

Kazuistika 11

Kazuistika 12

Kazuistika 13

Kazuistika 14

Kazuistika 15

Malá kazuistika z beletrie na závěr

 

Léčení psychických poruch

Farmakoterapie

Psychoterapie a psychiatrická rehabilitace

 

Psychiatrická prevence a léčba v době pandemie

Konkrétní možnosti psychiatrické péče v době pandemie koronaviru

 

Přílohy

Stručný přehled psychiatrických pojmů

Seznam nejznámějších psychofarmak

Dopis pacientky z Kazuistiky 1

 

O autorkách

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy