Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

Úvod k druhému, přepracovanému a rozšířenému vydání

Úvod k prvnímu vydání

Vývoj české traumatologie

OBECNÁ ČÁST

1. Úraz

2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci

3. Polytrauma

4. Řešení následků hromadných neštěstí. Organizace medicíny katastrof

5. Rána

6. Závažné ranné infekce

7. Popáleniny

8. Zlomeniny

9. Otevřené zlomeniny

10. Amputační poranění a replantace končetin

11. Poranění měkkých tkání

12. Kostní hojení

13. Zásady konzervativního léčení zlomenin

14. Operační repoziční techniky

15. Principy osteosyntézy

16. Infekce kostí a kloubů

17. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci v traumatologii

18. Posudky v traumatologii

SPECIÁLNÍ ČÁST

19. Kraniocerebrální poranění

20. Poranění obličejového skeletu

21. Poranění hrudníku

22. Poranění břicha

23. Trauma a těhotenství

24. Poranění ledvin a močových cest

25. Poranění páteře a míchy

26. Poranění pánve

27. Poranění horní končetiny

28. Poranění dolní končetiny

29. Endoprotetika v traumatologii

30. Periprotetické zlomeniny

31. Operační výkony při komplikacích kostního hojení

32. Traumatologie v dětském věku

33. Počítačová navigace v traumatologii

34. Rehabilitace v traumatologii

35. Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech

Všeobecné zásady antibiotické terapie při úrazech

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy