Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Traumatologie

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně; Subkatedra Traumatologie IPVZ se sídlem v Úrazové nemocnici v Brně; Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště

 

doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně

 

 

Autoři

 

MUDr. Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a Antibiotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

 

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Klinika popálenin a plastické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

doc. MUDr. Pavel Douša, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Oddělení následné intenzivní péče, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Traumatologická klinika, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Klinika plastické a estetické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Klinika úrazové chirurgie, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

MUDr. Jan Filipinský

Úrazová nemocnice v Brně

 

prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS

Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo; Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně

 

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS

Centrum dětské traumatologie, Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha

 

MUDr. Jan Hrbek

Stomatologické centrum Brno-Bohunice

 

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.

Traumatologické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava

 

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MUDr. Yvona Kaloudová

Klinika popálenin a plastické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MUDr. Martin Kelbl, Ph.D.

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Jiří Kepák, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.

Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice, a. s.; Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Tomáš Kočiš

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště

 

MUDr. Pavel Korpa

Traumatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 

MUDr. Petr Krawczyk

PROTEOR CZ s. r. o., nestátní zdravotnické zařízení, Ostrava; Ústav rehabilitace, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D.

Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 

MUDr. Ján Mašán, Ph.D.

Rehamed Piešťany s. r. o.; Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany

 

ing. Vlasta Neklapilová

Informační středisko pro medicínu katastrof, Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Petr Obruba, Ph.D.

Klinika úrazové chirurgie, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Osteologické centrum, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Klinika traumatologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Úrazová nemocnice v Brně

 

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Centrum dětské traumatologie, Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Thomayerova nemocnice, Praha

 

MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Vratislav Procházka, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

 

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

MUDr. Martin Sutorý, CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

 

doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

Úrazová nemocnice v Brně

 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň

 

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Klinika plastické a estetické chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Traumatologické centrum, Chirurgická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

 

Recenzent

 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava; Ústav medicíny katastrof, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 ZPĚT na detail knihy