Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lékařské procesy

v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí

Autoři

JUDr. Jan Mach je ve své právní praxi převážně zaměřen na problematiku medicínského práva. Vede přes dvacet let právní tým České lékařské komory, přednáší na Justiční akademii, lékařské fakultě a v IPVZ. Je místopředsedou Společnosti medicínského práva ČLS JEP. Jako advokát zastupoval poskytovatele zdravotních služeb v civilních procesech a obhajoval lékaře v trestních procesech ve stovkách případů za posledních 28 let. Nejzajímavější případy z vlastní praxe a z judikatury popisuje v této knize.ZPĚT na detail knihy