Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kritické myšlení

Obsah

Předmluva

Předmluva autora

 

1. ÚVOD

1.1 Magické myšlení

1.2 Kritika

 

2. VÝZNAM KRITICKÉHO MYŠLENÍ

2.1 Pilíře kritického myšlení

2.1.1 Tvrzení

2.1.2 Definice

2.1.3 Zdroje

2.1.4 Argument

2.1.5 Myšlenkové břitvy

2.2 Uživatel kritického myšlení

2.2.1 Vzdělání

2.2.2 Inteligence

2.2.3 Rozvinutá osobnost

2.2.4 Dlouhodobé soustředění

2.2.5 Vnitřní lokus kontroly

2.2.6 Bezpečí

 

3. KRITICKÉ MYŠLENÍ V PRAXI

3.1 Jevy ovlivňující kritické myšlení

3.1.1 Teorie racionální volby

3.1.2 Teorie omezené racionality

3.1.3 Rychlé a pomalé myšlení

3.1.4 Iracionalita

3.1.5 Chování jedince v kontextu evoluce

3.1.6 Optimismus a pesimismus

3.1.7 Rétorika

3.1.8 Kontext

3.1.9 Adaptivita

3.1.10 Emoce

3.1.11 Intuice

3.1.12 Marshmallow experiment a sebekontrola

3.1.13 Stres

3.1.14 Egoismus

3.1.15 Altruismus

3.1.16 Kooperace

3.1.17 Štěstí

3.1.18 Morálka a moralizování

3.1.19 Autoritářství

3.1.20 Indoktrinace

3.1.21 Strach z vědění

3.1.22 Docilita

3.1.23 Konformita

3.1.24 Příslušnost ke skupině

3.1.25 Patologická důslednost

3.1.26 Infotainment

3.1.27 Rozhodování člověka

3.1.28 Dunningův-Krugerův efekt

3.1.29 Sebeklam

3.1.30 Labilní spánkové laloky

3.1.31 Stupidita

3.1.32 Zdravý selský rozum

3.1.33 Subjektivita vnímání

3.1.34 Náhoda

3.1.35 První dojem

3.1.36 Viscerální pocit

3.1.37 Opuštění mylného závěru

3.1.38 Paměť

3.1.39 Chování davu a mas

3.1.40 Neznalost

3.1.41 (Duševní) lenost

3.1.42 Ustrašenost

3.1.43 Nedostatek pokory

3.1.44 Předsudek

3.1.45 Toužebné očekávání

3.1.46 Fantazie

3.1.47 Podvod

3.1.48 Styl vazby

3.1.49 Opoziční porucha

3.1.50 Neschopnost naslouchat

3.1.51 Iracionální skepse

3.1.52 Závist

3.1.53 Reklama

3.1.54 Propaganda

3.1.55 Debilizace

3.1.56 Sociální média

3.1.57 Kontrola myšlení

3.1.58 Nedostatek soustředění

3.1.59 Egosyntonie

3.1.60 Forerův efekt

3.1.61 Disociativní stav

3.1.62 Pseudověda

3.1.63 Antivěda

3.1.64 Byrokracie

3.1.65 Korupce

3.1.66 Modifikace veřejného prostoru

3.1.67 Násilí ve veřejném prostoru

3.1.68 Škatulkování

3.1.69 Náboženství

3.1.70 Přemíra odměn a nedostatek nedostatku

3.1.71 Úpadek západní civilizace

3.1.72 Politická korektnost

3.1.73 Působení více proměnných

3.2 Chyby v argumentaci

3.2.1 Heuristika

3.2.2 Argumentační fauly

3.2.3 Rétorické triky

3.2.4 Kognitivní zkreslení

3.2.5 Chyby argumentace podle Karla Čapka

3.3 Praktická aplikace kritického myšlení

3.3.1 Postup

3.3.2 Příklad analýzy problému pomocí kritického myšlení

 

4. ZÁVĚR

 

Použitá a doporučená literatura

O autorovi

RejstříkZPĚT na detail knihy