Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poranění míchy

Příčiny, důsledky, organizace péče

Obsah

Obsah

Předmluva

Úvod

 

OBECNÉ POZNÁMKY

1. Funkční anatomie míchy

2. Patofyziologie míšního poranění

2.1. Primární poranění

2.2. Sekundární poranění

2.3. Míšní šok

2.4. Neurogenní šok

3. Etiologie

4. Vyšetření

4.1. Anamnéza

4.2. Interní vyšetření

4.3. Neurologické vyšetření

4.4. Neurologické a funkční testy

4.5. Elektrofyziologické vyšetření

4.6. Zobrazovací metody

5. Klinický obraz

5.1. Neurologická úroveň léze

5.2. Rozsah míšní léze

6. Prognóza po míšním poranění

6.1. Neurologický vývoj

6.2. Funkční vývoj

7. Epidemiologie

 

AKUTNÍ FÁZE

8. Přednemocniční péče

8.1. Zhodnocení mechanismu úrazu

8.2. Imobilizace páteře

8.3. Péče o dýchací cesty

8.4. Kardiovaskulární podpora

8.5. Další farmakoterapie

8.6. Transport

9. Traumatické míšní léze

9.1. Chirurgická anatomie páteře

9.2. Základní biomechanika páteře

9.3. Diagnostika poranění páteře a míchy

9.4. Obecné klasifikace poranění páteře

9.5. Principy terapie poranění páteře a míchy

9.6. Poranění horní krční páteře

9.7. Poranění subaxiální krční páteře

9.8. Poranění torakolumbální páteře

9.9. Poranění páteře při systémových onemocněních

9.10. Hyperextenzní poranění krční páteře

9.11. SCIWORA

9.12. Pozdní následky poranění páteře

10. Netraumatické míšní léze

10.1. Cévní onemocnění míchy

10.2. Myelitidy

10.3. Spondylodiscitidy

10.4. Nádory páteře a míchy

10.5. Míšní léze při degeneraci páteře

11. Intenzivní péče

11.1. Poruchy hemodynamiky

11.2. Poruchy ventilace

11.3. Poruchy polykání

11.4. Poruchy mikce a defekace

11.5. Medikamentózní terapie

11.6. Prevence dekubitů

 

POSTAKUTNÍ FÁZE

12. Časné důsledky, komplikace a jejich řešení

12.1. Metabolismus vody a elektrolytů

12.2. Imunitní systém

12.3. Termoregulace

12.4. Respirační systém

12.5. Kardiovaskulární systém

12.6. Gastrointestinální systém

12.7. Urogenitální systém

12.8. Muskuloskeletální systém

12.9. Nervový systém

12.10. Kožní systém

13. Ošetřovatelská péče

13.1. Příjem pacienta

13.2. Péče o tracheostomickou kanylu

13.3. Péče o vyprazdňování močového měchýře

13.4. Péče o vyprazdňování střeva

13.5. Péče o žilní vstupy

13.6. Výživa

13.7. Hygiena

13.8. Péče o rány a kožní defekty

13.9. Rehabilitační ošetřovatelství

14. Rehabilitace

14.1. Kineziologické poznámky

14.2. Fyzioterapie

14.3. Ergoterapie

15. Psychologická péče

15.1. Adaptace na poranění míchy a coping

15.2. Intervence k jedinci

15.3. Intervence k rodině

15.4. Duchovní péče

16. Sociální péče

16.1. První kontakt s klientem

16.2. Finanční zajištění

16.3. Sociální služby a zdravotní pomoc v domácím prostředí

16.4. Možnosti ústavní péče a přechodného bydlení

 

 

CHRONICKÁ FÁZE

17. Pozdní důsledky, komplikace a jejich řešení

17.1. Chirurgická rekonstrukce tetraplegické horní končetiny

17.2. Osteoporotické zlomeniny

17.3. Syndromy z přetížení

17.4. Degenerativní onemocnění

17.5. Spasticita

17.6. Kontraktury

17.7. Dekubity

17.8. Deprese

17.9. Poruchy spánku

17.10. Změny v metabolismu

17.11. Pohybová aktivita

17.12. Výživa

17.13. Stárnutí

18. Těhotenství a porod

18.1. Těhotenství

18.2. Porod

19. Dispenzarizace

19.1. Kontrola v roce od vzniku léze

19.2. Kontrola ve dvou letech od vzniku léze

20. Následná rehabilitace

20.1. Fyzioterapie

20.2. Ergoterapie

21. Pracovní rehabilitace a zaměstnávání

21.1. Pracovní rehabilitace

21.2. Zaměstnávání

22. Volnočasové aktivity

22.1. Pohybové volnočasové aktivity

22.2. Další volnočasové aktivity

22.3. Možná rizika a prevence komplikací

23. Peer mentoring

 

SPECIÁLNÍ TÉMATA

24. Experimentální léčba míšního poranění

24.1. Neuroprotektivní látky

24.2. Blokátory gliové jizvy

24.3. Protilátky proti inhibitorům růstu

24.4. Neurotrofické faktory

24.5. Kmenové buňky

24.6. Přemosťující substance

24.7. Další směřování výzkumu

25. Spinální program

25.1. Historie spinálních center ve světě

25.2. Historie spinálního programu v ČR

25.3. Současný stav spinálního programu v ČR

26. Mezinárodní organizace

26.1. ISCoS

26.2. ASIA

26.3. ESCIF

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy