Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé kardiologie. Svazek 1

Aktuální otázky diagnostiky a léčby nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění

Obsah

1. Prevence v kardiologii (Zdeněk Fejfar)

2. Hyperlipoproteinémie a aterogeneze - diagnostika, léčení a prevence (Josef Šobra)

3. Léčba infarktu myokardu (Vladimír Staněk)

4. Medikamentózní léčba ischemické choroby srdeční (Petr Widimský)

5. Léčba hypertenze (Jiří Widimský sr.)

6. ACE inhibitory v léčbě chronického srdečního selhání (Jiří Widimský sr.)

7. Nové směry v léčbě arytmií - antiarytmika a nefarmakologická léčba (Jan Bytešník)

8. Léčebné intervenční metody (Michael Aschermann)

9. Soudobá kardiochirurgie (Jan Pirk)

10. Transplantace srdce (Vladimír Staněk)

11. Kardiostimulace (Jan Bytešník)

12. Kardiovaskulární systém ve stáří (František Kölbel)

13. Výskyt a prognóza vrozených srdečních vad (Milan Šamánek)

14. Vrozené srdečné vady dospělých (František Kölbel)

15. Molekulární kardiologie - definice, možnosti, výhledy (František Kölbel)

16. Kardiomyopatie (Pavel Gregor)

17. Současná angiologie (Jiří Spáčil)

18. Echokardiografie (Jaromír Hradec)ZPĚT na detail knihy