Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Endokrinologie

Obsah

Předmluva

1. Obecné základy endokrinologie

1.1. Hormony a jejich receptory

1.2. Základní obecné principy vzniku endokrinopatií

2. Genetika v endokrinologii

2.1. Chromosomální abnormality a endokrinopatie

2.2. Monogenní endokrinopatie

2.3. Endokrinní nádory a hereditární nádorové syndromy

2.4. Endokrinopatie s polygenním typem dědičnosti

2.5. Genetické testování a poradenství

3. Imunopatogeneze endokrinopatií

3.1. Imunopatogeneze autoimunitních endokrinopatií

3.2. Imunologická diagnostika autoimunitních endokrinopatií

3.3. Imunoterapie autoimunitních endokrinopatií

4. Klinická neuroendokrinologie

4.1. Mozek jako endokrinní orgán

4.2. Časový systém organismu

4.3. Endokrinní systém a poruchy spánku

4.4. Centrální regulace energetické rovnováhy a její vztah k obezitě

4.5. Mentální anorexie

5. Hypothalamus a epifýza

5.1. Morfologie endokrinního hypothalamu

5.2. Hypothalamické (diencefalické) syndromy

5.3. Expanzivní procesy hypothalamu

5.4. Epifýza a její hormon melatonin

6. Hypofýza

6.1. Morfologie a patomorfologie hypofýzy

6.2. Hypofyzární hormony a jejich řízení z hypothalamu

6.3. Afunkční expanzivní procesy v oblasti tureckého sedla

6.4. Akromegalie a gigantismus

6.5. Prolaktinomy a hyperprolaktinémie

6.6. Thyreotropinomy

6.7. Gonadotropinomy

6.8. Hypopituitarismus

6.9. Hypothalamo-neurohypofyzární systém

6.10. Patologické procesy selární oblasti v obraze magnetické rezonance

6.11. Oční příznaky afekcí hypofýzy

6.12. Chirurgická léčba adenomů hypofýzy

6.13. Radiochirurgická terapie hypothalamo-hypofyzárních expanzí

7. Štítná žláza

7.1. Morfologie a patomorfologie štítné žlázy

7.2. Syntéza, uvolňování a transport thyreoidálních hormonů

7.3. Význam jodu, jeho deficit a nadbytek

7.4. Metabolické účinky thyreoidálních hormonů

7.5. Klinické vyšetřovací metody v thyreoidologii

7.6. Laboratorní metody vyšetření štítné žlázy

7.7. Vyšetření krku ultrazvukem

7.8. Cytologie štítné žlázy

7.9. Struma

7.10. Solitární uzel ve štítné žláze

7.11. Syndrom hyperthyreózy

7.12. Endokrinní orbitopatie

7.13. Syndrom hypothyreózy

7.14. Subklinické thyreopatie

7.15. Syndrom rezistence na thyreoidální hormony

7.16. Syndrom nízkého T3

7.17. Akutní stavy v thyreoidologii

7.18. Záněty štítné žlázy

7.19. Nádory štítné žlázy

7.20. Poruchy štítné žlázy v graviditě a po porodu

7.21. Poruchy štítné žlázy ve stáří

7.22. Vliv léků na štítnou žlázu

7.23. Operace štítné žlázy

7.24. Hormony štítné žlázy a skelet

8. Příštítná tělíska

8.1. Úvod - kalciofosfátový metabolismus

8.2. Morfologie a fyziologie příštítných tělísek

8.3. Primární hyperparathyreóza

8.4. Karcinom příštítných tělísek

8.5. Sekundární hyperparathyreóza

8.6. Hypoparathyreóza

8.7. Pseudohypoparathyreóza

8.8. Pseudopseudohypoparathyreóza

9. Kůra nadledvin

9.1. Morfologie a patomorfologie kůry nadledvin

9.2. Biochemie a fyziologie kůry nadledvin

9.3. Kongenitální adrenální hyperplazie v dospělém věku

9.4. Incidentalomy nadledvin

9.5. Mineralokortikoidně podmíněné hypertenze

9.6. Hyperkortisolismus - Cushingův syndrom

9.7. Addisonova choroba

9.8. Syndromy glukokortikoidní rezistence

10. Dřeň nadledvin

10.1. Morfologie a patomorfologie dřeně nadledvin

10.2. Feochromocytom

11. Gynekologická endokrinologie

11.1. Morfologie a patomorfologie ovarií

11.2. Fyziologie endokrinní části reprodukčního systému

11.3. Řízení menstruačního cyklu

11.4. Poruchy menstruačního cyklu

11.5. Sterilita endokrinního původu

11.6. Těhotenství

11.7. Hormonální antikoncepce

11.8. Klimakterium

11.9. Syndrom polycystických ovarií

12. Endokrinologie mužského reprodukčního systému

12.1. Morfologie a patomorfologie varlat

12.2. Onemocnění mužských reprodukčních orgánů

13. Polyglandulární syndromy

13.1. Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie

13.2. Autoimunitní polyglandulární syndromy

13.3. Ostatní polyglandulární syndromy

14. Hormonální působení neendokrinních orgánů

14.1. Endokrinologie srdce a cév

14.2. Endokrinologie trávicího ústrojí

14.3. Endokrinní funkce tukové tkáně

14.4. Endokrinologie skeletu

15. Hormonálně dependentní nádory

15.1. Karcinom prsu

15.2. Karcinom prostaty

16. Endokrinologie dětského a dorostového věku

16.1. Poruchy tělesného růstu

16.2. Poruchy dospívání

16.3. Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí

16.4. Poruchy štítné žlázy

16.5. Poruchy kalciofosfátového metabolismu v dětském věku

16.6. Poruchy funkce nadledvin u dětí

16.7. Poruchy sexuální diferenciace

16.8. Endogenní hypoglykémie u novorozenců, kojenců a starších dětí

16.9. Obezita u dětí

17. Endokrinologie stárnutí

17.1. Thyreoidální funkce

17.2. Adrenopauza

17.3. Menopauza

17.4. Andropauza

17.5. Somatopauza

17.6. Osteoporóza

18. Endokrinologie kritických stavů

18.1. Hypothalamo-hypofyzární osa

18.2. Hormony štítné žlázy

18.3. Nadledviny

18.4. Inzulin a homeostáza glukózy

19. Terapie kortikosteroidy

19.1. Farmakologie glukokortikoidů

19.2. Biologické účinky glukokortikoidů

19.3. Terapie glukokortikoidy

19.4. Terapie mineralokortikoidy

19.5. Terapie adrenokortikotropním hormonem

20. Laboratorní metody v endokrinologii

20.1. Laboratorní přístupy v endokrinologii

20.2. Analytická kritéria laboratorních metod v endokrinologii

20.3. Laboratorní diagnostika osy hypothalamus-hypofýza-štítná žláza

20.4. Laboratorní diagnostika osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin

20.5. Laboratorní diagnostika mineralokortikoidní osy

20.6. Laboratorní diagnostika gonadální osy

20.7. Laboratorní diagnostika inzulární osy

21. Dynamické testy v endokrinologii

21.1. Vyšetřování osy hypothalamus-hypofýza-thyreoidea

21.2. Vyšetřování osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin

21.3. Vyšetřování osy hypothalamus-hypofýza-testes

21.4. Vyšetřování osy hypothalamus-hypofýza-ovaria

21.5. Vyšetřování poruch sekrece růstového hormonu

21.6. Vyšetřování systému renin-angiotenzin-aldosteron

21.7. Vyšetřování funkce dřeně nadledvin

Příloha - Normy bazálních koncentrací hormonů

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy