Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Histologická technika

Pro studenty lékařství a zdravotnické techniky. Druhé, doplněné vydání

Obsah

Předmluva k druhému vydání

1. Histologická laboratoř

2. Odběr materiálu pro histologické vyšetření

3. Fixace

3.1. Fyzikální metody fixace

3.2. Fyzikálně-chemické metody fixace

3.3. Chemické metody fixace

3.3.1. Prostředky chemické fixace

4. Zalévání

4.1. Zalévací média

4.2. Zalévání do médií rozpustných ve vodě

4.3. Zalévání do médií nerozpustných ve vodě

4.4. Odvodňovací a zalévací automaty

5. Krájení

6. Barvení

6.1. Barviva

6.2. Principy a postupy při barvení

7. Přehledné barvicí metody

7.1. Hematoxylin-eosin

7.2. Další přehledné barvicí metody

7.3. Montování řezů

7.4. Barvicí automaty

8. Speciální barvicí metody

9. Lektinová histochemie

10. Enzymová (katalytická) histochemie

11. Imunohistochemie

11.1. Vizualizace komplexu antigen-protilátka

11.2. Zpracování materiálu pro imunohistochemii

11.3. Metody průkazu

12. Hybridizace in situ

13. Průtoková cytometrie

14. Laserová mikrodisekce

15. Klinická (exfoliativní) cytologie

16. Zhotovení a barvení krevního nátěru

17. Mikroskopy

17.1. Konvenční světelný mikroskop

17.1.1. Osvětlení mikroskopu

17.1.2. Kondenzor

17.1.3. Objektiv

17.1.4. Okulár

17.1.5. Postup při mikroskopování

17.2. Zvláštní typy světelných mikroskopů

17.2.1. Mikroskopie v temném poli

17.2.2. Mikroskop s fázovým kontrastem

17.2.3. Interferenční mikroskop

17.2.4. Polarizační mikroskop

17.2.5. Fluorescenční mikroskop

17.2.6. Konfokální mikroskop

18. Elektronová mikroskopie

18.1. Transmisní elektronová mikroskopie

18.1.1. Transmisní elektronový mikroskop

18.1.2. Zpracování materiálu pro transmisní elektronovou mikroskopii

18.2. Řádkovací elektronová mikroskopie

Seznam použité literatury

RejstříkZPĚT na detail knihy