Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Rehabilitace v klinické praxi

Druhé vydání

Obsah

I. OBECNÁ ČÁST

Úvodní část

Léčebná rehabilitace - diagnostické a terapeutické postupy

Rehabilitační ošetřovatelství

Léčebná rehabilitace zaměřená na ovlivnění funkčního deficitu

A. Diagnostické postupy

1. Vyšetřovací postupy zaměřené na funkci pohybové soustavy

1.1. Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření

I. Funkční a neurologická symptomatologie

II. Neurologická syndromologie

III. Neuromotorický vývoj a jeho vyšetření

1.2. Kineziologie a klinické vyšetření kloubního systému

1.3. Měkké tkáně

2. Visceromotorické vztahy a autonomní nervový systém

2.1. Viscerosomatické a somatoviscerální vztahy

2.2. Vyšetření autonomního nervového systému

3. Psychické funkce a bolest

3.1. Psychologická diagnostika v rehabilitaci

3.2. Posuzované procesy a metody jejich testování

4. Vyšetření pomocí funkčních laboratorních metod

4.1. Laboratorní vyšetření pohybu

4.2. Pomocná neurologická vyšetření

4.3. Vyšetření pomocí zobrazovacích metod

5. Testování tíže motorického postižení a omezení aktivit denního života

5.1. Metody používané v rehabilitaci k měření a hodnocení

5.2. Hodnocení tíže motorického postižení

5.3. Testování a hodnocení omezených aktivit denního života

B. Terapeutické postupy

1. Fyzioterapeutické metody a koncepty

1.1. Obecné fyzioterapeutické (myoskeletální) postupy

1.2. Metody a postupy používané v rehabilitaci nemocných s chronickým postižením respiračního systému

1.3. Vybrané fyzioterapeutické koncepty

2. Fyzikální terapie

2.1. Rozdělení FT podle druhu aplikované energie

2.2. Rozdělení FT podle hlavního účinku

2.3. Obecné kontraindikace fyzikální terapie

3. Balneologie

3.1. Dělení léčivých zdrojů

3.2. Použití přírodních léčivých zdrojů v balneologii

3.3. Lázně v České republice a indikace lázeňské léčby

4. Ergoterapie

4.1. Oblasti působení ergoterapeutů

4.2. Specializace

4.3. Ergoterapeutický proces

4.4. Oblasti ergoterapeutické intervence

 

II. SPECIÁLNÍ ČÁST

1. Léčebná rehabilitace v neurologii

1.1. Neurofyziologický základ fyzioterapeutických postupů

1.2. Přehled fyzioterapeutických metod

1.3. Neuropsychologie

1.4. Logopedie

1.5. Ortotická péče u neurologických onemocnění

1.6. Ergoterapie

1.7. Poruchy nervosvalového přenosu a svalová onemocnění

1.8. Periferní parézy

1.9. Úžinové syndromy

1.10. Polyneuropatické syndromy

1.11. Poliomyelitida a postpoliomyelitický syndrom

1.12. Poškození míchy

1.13. Postižení mozečkových funkcí

1.14. Poruchy rovnováhy

1.15. Extrapyramidové poruchy

1.16. Neurodegenerativní onemocnění

1.17. Roztroušená skleróza

1.18. Poruchy vědomí

1.19. Kraniocerebrální traumata

1.20. Cévní onemocnění mozku

1.21. Dětská mozková obrna

2. Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii

2.1. Vliv funkce na morfologickou přestavbu tkáně

2.2. Klasifikace podle symptomatologie

2.3. Klasifikace podle etiologie a patogeneze

2.4. Klasifikace podle lokalizace

2.5. Ortotika

2.6. Rehabilitace u pacientů po amputaci končetin

2.7. Rehabilitační pomůcky

3. Léčebná rehabilitace u vybraných interních a dalších onemocnění

3.1. Fyziologické mechanismy uplatňující se v rehabilitaci včetně adaptace na tělesnou zátěž

3.2. Funkční zátěžové vyšetření nemocných s kardiorespirační poruchou

3.3. Funkční vyšetření plic

3.4. Respirační poruchy

3.5. Operace v oblasti hrudníku

3.6. Ischemická choroba srdeční

3.7. Poruchy metabolismu

3.8. Revmatické choroby

3.9. Další poruchy a onemocnění

3.10. Geriatrie

4. Léčebná rehabilitace v onkologii

Specifika rehabilitace u onkologicky nemocných

Základní cíle a hodnocení rehabilitační léčby

Komplikace rehabilitační léčby

4.1. Bolestivý vzorec u onkologicky nemocných

4.2. Parametry pro přerušení nebo úpravu rehabilitačního programu

4.3. Rehabilitační postupy

4.4. Specifické faktory ovlivňující rehabilitační léčbu

4.5. Metastatická postižení

4.6. Paraneoplastické syndromy

4.7. Nežádoucí účinky onkologické léčby

4.8. Měkké tkáně a svalová tkáň

4.9. Radioterapie

4.10. Lymfedém

5. Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví

5.1. Přehled gynekologických syndromů s podílem funkčních poruch

5.2. Premenstruační syndrom a klimakterium

5.3. Gynekologický pánevní zánět

5.4. Anatomické poruchy v gynekologii

5.5. Gynekologické operace

5.6. Inkontinence moči

5.7. Těhotenství, porod a šestinedělí

6. Léčebná rehabilitace u bolestivých stavů

6.1. Dělení bolesti

6.2. Základy neurofyziologie bolesti

6.3. Terapie bolesti

6.4. Komplexní regionální bolestivý syndrom

7. Léčebná rehabilitace u psychosomatických onemocnění

7.1. Moderní psychosomatika

7.2. Terapie

8. Rehabilitace v psychiatrii

8.1. Rehabilitace v oblasti sociálních a pracovních funkcí

8.2. Psychomotorická terapie

 

Medailonky významných osobností

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy

Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

Novinky

náhledFilip Fencl, Jan Lebl, Jiří Froněk, Barbora Obermannová, Michaela Šibíková, Richard Škába, Karolina Špičáková, Jana TejnickáSelhání střeva u dětí / Etiopatogeneze a terapieCena: 300 Kč 270 Kč

náhledJiří ŠedýSomatické vyšetření ve stomatologiiCena: 500 Kč 450 Kč

náhledPavel Kršek, Jan Lebl, Pavel Černý, Tereza Doušová, Pavel Kolář, Josef Kraus, Martin Kynčl, Petr Libý, Klára Roženková, Alena Schejbalová, Ondřej Souček, Emílie Vyhnálková, Petr Zoban a kol.Dětská mozková obrna / Mezioborový přístupCena: 300 Kč 270 Kč

náhledMiloš Grim, Rastislav Druga, et al.Základy anatomie. 4a. Centrální nervový systémCena: 500 Kč 450 Kč

náhledHelena Kučerová, Helena HaškovcováSebevraždyCena: 300 Kč 270 Kč

náhledPavel Kolář, Miloš Máček et al.Základy klinické rehabilitaceCena: 500 Kč 450 Kč

náhledRadka Bužgová, Radka Kozáková et al.Základy paliativní péče v neurologiiCena: 350 Kč 315 Kč

náhledLibuše Kolářová et al.Obecná a klinická mikrobiologieCena: 2 000 Kč 1 800 Kč

náhledJan Lebl, Jana Třešňák Hercogová, Anna Šedivá, Michal Zápotocký, Jan David, Tereza Lerchcová, Hana Malcová, Šárka Nováčková, Petr Pohunek, Marta Sobotková, Naděžda Šimánková, Šárka Štolbová, Zdeněk Šumník, Kateřina Váňová, Jakub ZiegBiologická léčba v pediatriiCena: 300 Kč 270 Kč

náhledJan Ulrych et al.Chirurgické infekce kůže a měkkých tkáníCena: 690 Kč 621 Kč