Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lexicon medicum

Recenze

Znalost lékařské terminologie, její správné tvoření a užívání je nedílnou součástí medicíny. Je to přitom práce značně obtížná, neboť medicínská terminologie je materiálem, který se stále vyvíjí, doplňuje a zdokonaluje. O to cennější je právě nejnovější vydání společné publikace filologa prof. PhDr. Jana Kábrta, CSc., a lékaře doc. MUDr. Jana Kábrta, CSc., nazvané Lexicon medicum. Jeho těžištěm je latinsko-český slovník, doplněný stručnějším česko-latinským, ale navíc zde nalezneme i latinské a řecké základy lékařské terminologie, česko-řecko-latinský slovník běžnějších lékařských termínů, přehled anatomických pojmů podle platné nomenklatury, termíny určující polohu a směry částí těla, latinsko-české názvy některých odborných disciplín, chemické názvosloví a přehled chemických prvků, přehled běžnějších skupinových označení léků, léčebných prostředků a léčivých rostlin a farmaceutické zkratky. Takový slovník není třeba příliš chválit a doporučovat - mít ho na stole znamená ušetřit si spoustu času a problémů a výrazně zkvalitnit vše, co vyprodukujeme prostřednictvích svých psacích strojů či počítačů.

Mgr. Jaroslav Hořejší


Recenze

Neocenitelná příručka pro všechny, kdo něco medicínského píší, překládají, nebo chtějí medicínské terminologii rozumět. Má rozsáhlé kulturní zázemí: prvé kapitoly vysvětlují tvorbu lékařské terminologie, opírají se o její základy v lékařství starověku a v této souvislosti je tu podán i stručný výklad starověkých základů medicíny, včetně zajímavých historických údajů a jmen. Kapitola Koncepce slovníku jasně ukazuje, že ani v moderní lékařské terminologii se bez řečtiny a latiny neobejdeme: pro ty však, kdo tuto svou nedokonalost (zejména v řečtině) už napravit nemohou, pomůže lexikon aspoň zabránění hrubým chybám. Gramatické poznámky co do latiny (rozsáhlé) i řečtiny (velmi stručné) pomohou těm, kdo se s jádrem věci chtějí seznámit a mají čas. I pro ty, kdo čas nemají, se však zabroušení do latinských základů lékařské terminologie vyplatí. To platí i o základech terminologie řecké. Pochopení etymologie běžně používaných slov poslouží i jejich správnému použití. Hlavní součástí lexikonu je latinsko-český slovník, kde je rozebrána etymologie i české výrazivo pro medicínské termíny. (...) Lexicon Medicum by byl býval měl být dán pod stromeček všem posluchačům lékařství, kdybychom byli recenzi stihli dříve. Ale jsou i příští Vánoce: ostatně už dříve by každému z nich prospěl. A nejen jim: všichni, kdo něco studují, píší, nebo překládají, v něm najdou spolehlivého pomocníka. Také ti, kdo mají čas se zahloubat nad vnitřním smyslem slov. Rovněž ovšem ti, kdo se chtějí medicínsky správně vyjadřovat. A v neposlední řadě i ti, kdo ctí krásu lékařského jazyka - lexikon jim do ní otvírá cestu. Je to vlastně malá lékařská encyklopedie sui generis a nepochybný kulturní čin.

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.ZPĚT na detail knihy