Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Endokrinologie

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

 

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

Autoři

 

MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

 

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Endokrinologický ústav, Praha

 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Jaroslav Cerman, Ph.D.

Chirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum experimentální medicíny a Centrum diabetologie, IKEM, Praha; Endokrinologický ústav, Praha; Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

Endokrinologický ústav, Praha

 

MUDr. Václav Hána, jr.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

†prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, Praha

 

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

MUDr. Jana Ježková, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Aleš Kohout, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

 

MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Jan Krátký

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

MUDr. Jindřich Lukáš, CSc.

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

MUDr. Karin Malíčková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

MUDr. Dana Michalská, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

 

doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

 

prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc.

National Institutes of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, USA

 

MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Division of Internal Medicine, University Hospital Basel, Switzerland

 

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc.

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha

 

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.

Endokrinologický ústav, Praha

 

MUDr. Vladimír Weiss, CSc.

Endokrinologická ordinace Poliklinika Modřany, Praha

 

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, PrahaZPĚT na detail knihy