Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Histologická technika

Pro studenty lékařství a zdravotnické techniky. Druhé, doplněné vydání

Autoři

Autorka

doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc.

Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK, Praha

 

Recenzenti prvního vydání

prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.

Ústav histologie a embryologie LF MU, Brno

doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.

Ústav histologie a embryologie LF UK, PlzeňZPĚT na detail knihy