Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Reflexe

Autoři

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (* 12. listopadu 1949, Praha), lékař, pedagog a vědecký esejista. Profesor psychiatrie, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou v letech 1990-1997 vedl ve funkci děkana. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví; člen České lékařské akademie, Učené společnosti ČR a řady odborných společností; v letech 2007-2008 prezident Evropské psychiatrické společnosti ad. Autor mnoha odborných sdělení, člen redakční rady časopisu Vesmír a šéfredaktor odborného periodika Psychiatrie. Autor, pořadatel nebo spolupořadatel odborných monografií a učebnic. Publikoval pět autorských výběrů populárně-vědeckých prací (Odpovědi bez konce, Úhel pohledu, Stručně a jasně, České kružítko, Reflexe), spolu s Jeronýmem Janíčkem připravili knižní rozhovor Kde bydlí lidské duše.ZPĚT na detail knihy