Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kardiologie

Vydavatel
Galén
ISBN
8072622900
Počet stran
1540
Formát
195x280 mm, vázané, barevně
Vydání
první, 2004
Poznámka
Kniha vychází ve 2 svazcích
Cena
3 900 Kč
Specializace
Kardiologie; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Plně barevná publikace, doplněná více než 1100 obrázky, představuje ve dvou svazcích problematiku jak obecné, tak speciální kardiologie. Rozsahem největší monografie oboru, která byla u nás doposud vydána, mapuje nejen klasickou kardiologickou problematiku, ale i problematiku interdisciplinární (např. kardiovaskulární onemocnění v těhotenství, ve stáří, u sportovců ap.), a faktograficky se opírá o vědomosti světové kardiologie roku 2004 a medicínu založenou na důkazech. Rozsah kapitol přináší informace nejen kardiologům-specialistům, ale i doporučení pro diagnostiku a léčbu lékařům v nemocničních zařízeních a v terénu. Uvedené vyšetřovací postupy i doporučená léčba jsou v souladu s doporučeními České kardiologické společnosti.

 

Proč velká učebnice kardiologie? Žijeme v době, kdy si většina z nás uvědomuje fenomén trvalého zrychlování toku informací za současného zjednodušení jejich dostupnosti. Skutečná záplava specializovaných časopisů, monografií, zaměřených na úzká témata, internetových portálů, které denně chrlí nové poznatky, metaanalýzy velkých randomizovaných studií - to vše přispívá ke zlepšení naší aktuální vzdělanosti. Souhrn poznatků, který by byl ucelený a umožnil na jednom místě nalézt vše, co může být pro kardiologa důležité, však chybí. Klinická a speciální kardiologie - monumentální učebnice profesora Vratislava Jonáše - vycházela v letech 1950-1962. V posledních letech pak vyšly pěkné učebnice Štejfy a spolupracovníků a Widimského s Gregorem, průběžně vychází řada dalších monografií zaměřených na menší, specializované oblasti kardiologie.

Ve spolupráci s více než 60 autory jsme připravili přehled kardiologie podrobnější, než umožňoval rozsah zmíněných monografií. Pokusili jsme se o vytvoření díla, které je průřezem problematiky celé kardiologie na úrovni počátku tohoto tisíciletí. Monografie je sestavena podle řady vzorů ze zahraničí, všechny texty jsou však originální. Psali je vybraní odborníci, kteří měli jako hlavní cíl sepsat kapitoly na takové úrovni, aby v nich mohli lékaři najít odpovědi na otázky z oblastí etiologie, patofyziologie, klinického obrazu, diagnostických možností, léčby a prognózy jednotlivých onemocnění. V šesti oddílech je přehled anatomie a fyziologie; dále jsou představeny vyšetřovací metody v kardiologii - zde bylo hlavním cílem poskytnout nejen popis těchto metod, ale také návod na interpretaci výsledků, se kterými se dnes setkáváme ve zprávách ze specializovaných pracovišť. Další oddíl pojednává v devíti kapitolách o ateroskleróze a jejích rizikových faktorech. Následující čtvrtá část se velmi podrobně zabývá všemi oblastmi klinické kardiologie. Pátý oddíl patří elektrofyziologii a problematice arytmií, samostatná šestá část shrnuje současný stav intervenční a chirurgické léčby v kardiologii. Na závěr jsme zařadili 12 kapitol mezioborové problematiky, poslední, 50. kapitola je věnována historii kardiologie.

Monografie byla připravována s velkou skupinou spolupracovníků a redaktorů vydavatelství Galén. Značnou pozornost jsme věnovali tomu, aby text byl ucelený, měl jednotný styl s maximální snahou o kvalitu, přehlednost a čtivost. Praxe prokáže, nakolik byla tato snaha úspěšná.

Za kolektiv autorů a přípravný tým prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.


ZPĚT na seznam knih