Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Idiopatické střevní záněty

Nejistoty, současné znalosti a klinický přístup

Vydavatel
Galén
ISBN
8085824795
Počet stran
363
Formát
155x225 mm, vázané, barevně
Vydání
první, 1998
Cena
690 Kč
Specializace
Hepatogastroenterologie; Vnitřní lékařství; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Téměř po padesáti letech vychází další původní česká monografie věnovaná idiopatickým střevním zánětům. Přináší ucelený a kompetentní pohled na etiologii, patogenezi, klinický průběh a terapii dvou hlavních forem idiopatických střevních zánětů - ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci.

Zásadní kapitoly pojednávají o nejnovějších poznatcích v diagnostice, terapii či profylaxi z pohledu endokrinologie, imunologie, mikrobiologie, genetiky i molekulární biologie. Velmi podrobně a kvalitně je zpracována oblast etiopatogeneze zánětu včetně popisu aktuálních trendů v experimentu ISZ. Kapitola terapie se opírá o osvědčené postupy konzervativní a chirurgické, ovšem vkládá naději i do nejnovějších poznatků, např. v transplantologii.

Chronický charakter ISZ, postihujících často mladší věkové kategorie (včetně dětí) a vyžadujících dlouhodobou léčbu, vyžaduje zároveň rozbor etických a psychologických aspektů. Zanedbatelné není ani hledisko ekonomického dopadu. Všem těmto otázkám jsou věnovány samostatné kapitoly.

Velkým přínosem monografie je didaktičnost, erudici a nadhled potvrdili autoři rovněž v teoretických pasážích, kde zůstal mezi řádky otevřen prostor pro diskusi nad nevyjasněnými otázkami při hodnocení současných diagnostických i terapeutických přístupů, s přihlédnutím k pravděpodobnému chápání problematiky v budoucnosti.


ZPĚT na seznam knih