Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Infekce u kriticky nemocných

Obsah

Úvod

 

OBECNÁ ČÁST

1. Fenomén infekce a infekční proces

1.1. Inaparentní průběh

1.2. Abortivní průběh

1.3. Typický průběh

1.4. Septický průběh

2. Patogeneze infekčního procesu

2.1. Mikrob - mechanismy obrany a invaze

2.2. Hostitel - činnost obranného systému

3. Infekce - syntéza patogeneze a klinických příznaků

3.1. Inaparentní průběh (bezpříznakový)

3.2. Abortivní průběh (celkové příznaky v nízké intenzitě)

3.3. Typický průběh infekčního onemocnění (celkové příznaky a příznaky orgánového postižení)

3.4. Septický průběh (SIRS, MOF)

4. Diagnostika infekce

4.1. Průkaz narůstající aktivity imunitního systému

4.2. Určení původce

4.3. Určení lokality

5. Léčba infekce

5.1. Teoretický koncept

5.2. Léčba infekce v klinické praxi

5.3. Celková antimikrobiální léčba v intenzivní péči

6. Problematika nozokomiálních infekcí

6.1. Charakteristika

6.2. Diagnostika a léčba nozokomiálních infekcí

6.3. Prevence a izolace

 

SPECIÁLNÍ ČÁST

7. Infekce orgánů a orgánových soustav

7.1. Infekce respiračního traktu

7.2. Nitrobřišní infekce

7.3. Infekce ledvin a močových cest

7.4. Infekce měkkých tkání

7.5. Neuroinfekce

7.6. Infekce jater

7.7. Infekce kostí a kloubů

7.8. Infekce oběhové soustavy

8. Infekce postihující více orgánových soustav

8.1. Miliární tuberkulóza

8.2. Systémové mykózy

8.3. Leptospirózy

8.4. Mykoplazmové infekce

8.5. Další »víceorgánová« onemocnění

9. Infekce u popáleninového traumatu

10. Infekce virem HIV

10.1. Obecná charakteristika, ochranná a profylaktická opatření

10.2. HIV pozitivní pacient s jinou základní problematikou

10.3. Komplikace onemocnění HIV v intenzivní a resuscitační péči

11. Parazitární choroby

11.1. Maligní tropická malárie

11.2. Trichinelóza

11.3. Echinokokóza

11.4. Cysticerkóza

11.5. Extraintestinální amébóza

12. Sepse

12.1. Sepse s anatomicky definovaným ložiskem

12.2. Sepse primární

12.3. Sepse toxoinfekční

13. Problematika horeček nejasné etiologie

14. Zvláštní skupiny pacientů

14.1. Pacienti mezních věkových skupin

14.2. Ženy v období gravidity

14.3. Pacienti s omezením renálních a hepatálních funkcí

14.4. Pacienti s leukopenií

15. Profylaxe infekčních komplikací

 

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy