Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Feochromocytom

Obsah

1. Úvod

2. Historické poznámky

3. Patologie

4. Klinická prezentace

4.1. Příznaky a projevy

4.2. Diferenciální diagnóza

5. Genetika

5.1. Mnohočetná endokrinní neoplazie

5.2. Von Hippelův-Lindauův syndrom

5.3. Neurofibromatóza typ 1

5.4. Familiární feochromocytom spojený s mutacemi genů pro sukcinátdehydrogenázu

5.5. Další genetické problémy

6. Katecholaminy a adrenergní receptory

6.1. Biosyntéza katecholaminů

6.2. Ukládání a uvolňování katecholaminů

6.3. Vychytávání a metabolismus katecholaminů

6.4. Adrenergní receptory a jejich funkce

6.5. Působení katecholaminů

7. Biochemická diagnostika

7.1. Metody měření katecholaminů

7.2. Sběr a ukládání vzorků

7.3. Interference a ovlivnění dietou a léky

7.4. Referenční hodnoty

7.5. Použitelnost biochemických testů

7.6. Iniciální biochemické vyšetření

7.7. Falešně pozitivní výsledky oproti správně pozitivním výsledkům

7.8. Algoritmus biochemického vyšetřování

7.9. Doporučení pro následné biochemické vyšetřování

7.10. Doplňující poznámky k biochemické diagnostice feochromocytomu

8. Lokalizace feochromocytomu

8.1. Anatomické zobrazení

8.2. Funkční zobrazení

9. Terapie

9.1. Medikamentózní terapie a příprava k operaci

9.2. Pooperační terapie a sledování

10. Zvláštní případy a terapeutické problémy

10.1. Diagnostika feochromocytomu u pacientů s náhodně zjištěným nádorem nadledviny

10.2. Feochromocytom jako endokrinní akutní stav

10.3. Maligní feochromocytom

10.4. Feochromocytom u dětí

10.5. Feochromocytom v graviditě

10.6. Pseudofeochromocytom

10.7. Předstíraný feochromocytom

11. Budoucí trendy a perspektivy

11.1. Genomika ve výzkumu feochromocytomu

11.2. Proteomika ve výzkumu feochromocytomu

11.3. Budoucí možnosti v terapii feochromocytomu

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy