Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 5

Obsah

AlphaCor - umělá náhrada rohovky (Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval)

1. Úvod

2. AlphaCor - základní informace

3. Indikační kritéria, předoperační vyšetření a péče

4. Chirurgický postup při implantaci AlphaCor

5. Pooperační péče, možné komplikace a jejich léčba

6. Vlastní zkušenosti

7. Závěr

 

Multifokální nitrooční čočky (Juraj Urminský, Pavel Rozsíval, Věra Lorencová)

1. Úvod

2. Terminologie

3. Charakteristika multifokálních nitroočních čoček

4. Klasifikace multifokálních IOL

5. Indikační kritéria a výběr pacientů

6. Akomodační čočky

7. Vlastní klinické zkušenosti

8. Budoucnost chirurgie presbyopie a presbyopických čoček

9. Závěr

 

Crosslinking pomocou riboflavínu a UVA-žiarenia pri ektatických degeneráciach rohovky (Frederik Raiskup)

1. Ektatické degenerácie rohovky

2. Experimentálne základy crosslinkingu

3. Crosslinking v klinickej praxi

4. Záver

 

Léčba keratokonu implantací intrastromálních rohovkových prstenců (Iveta Němcová, Jiří Pašta, Jaroslav Madunický)

1. Úvod

2. Historie

3. Indikace implantace intrastromálních prstenců

4. Kontraindikace implantace rohovkových prstenců

5. Cíl implantace intrastromálních prstenců

6. Mechanismus účinku intrastromálních prstenců

7. Intrastromální prstence

8. Soubor pacientů

9. Kazuistiky

10. Komplikace implantace intrastromálních prstenců

11. Závěr

 

Fakická čočka Visian-ICL v refrakční chirurgii (Martin Filipec, Alena Holubová, Jiří Žaloudek)

1. Úvod

2. Charakteristika fakické čočky Visian-ICL

3. Indikace, předoperační vyšetření a rozvaha

4. Technika operace

5. Studie

6. Závěr

 

Nové postupy v léčbě dětské katarakty (Drahomíra Baráková, Martin Hložánek)

1. Úvod

2. Embryologické a anatomické poznámky k čočce

3. Epidemiologie dětské katarakty

4. Etiologie dětské katarakty

5. Morfologie dětské katarakty

6. Vyšetření - diagnostika dětské katarakty

7. Předoperační vyšetření

8. Výpočet dioptrické síly nitrooční čočky u dětí

9. Léčba dětské katarakty

10. Peroperační komplikace

11. Pooperační komplikace

12. Pooperační sledování, optická rehabilitace, léčba amblypie

13. Závěr

 

Korekce astigmatismu při operaci katarakty pomocí limbálních relaxačních incizí (Jiří Cendelín)

1. Úvod

2. Terminologie

3. Definice a vlastnosti limbálních relaxačních incizí

4. Předoperační vyšetření

5. Plánování rozsahu limbální relaxační incize

6. Postup operace

7. Komplikace

8. Výsledky

9. Alternativní postupy korekce astigmatismu při operaci katarakty

10. Závěr

 

Moderní pohled na indikace chirurgické léčby katarakty (Martin Fučík)

Indikace k operaci katarakty v přítomnosti jiných očních chorob

 

Užitečnost versus škodlivost světla aneb Modré světlo potřebujeme, aby se nám dobře žilo (Lucie Trybučková)

1. Úvod: světlo a oko

2. Skotopické vidění versus filtry pro různé vlnové délky v nitroočních čočkách

3. Denní rytmus versus filtry pro různé vlnové délky v nitroočních čočkách

4. UV-modrá fototoxicita

5. Závěr

 

Sférická aberace a lidské oko (Martin Choleva, Ivo Komenda)

1. Úvod - proč se (ne)bojíme teoretické optiky?

2. Co je to sférická aberace?

3. Asférická čočka? Jak asi vypadá?

4. Jednoduše, co je co - aneb Aby bylo jasno

5. Sférická aberace a velikost zornice

6. Lidské oko a sférická aberace

7. Katarakta a artefakie

8. Sférická nitrooční čočka

9. Asférická nitrooční čočka

10. Individuálně vhodná nitrooční čočka

 

Výuka pars plana vitrektomie na virtuálním simulátoru EYESI (Dagmar Dotřelová, Jana Štěpánková, Roman Kvasňa)

1. Úvod

2. Dosavadní výuka PPV

3. Současný stav výuky PPV

4. Grant EU a výuka vitreoretinální chirurgie v rámci Pražského centra virtuální oftalmochirurgie

5. Materiál a metoda

6. Výsledky

7. Diskuse

8. Závěr

 

Novinky v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (Jan Studnička)

1. Úvod

2. Léčba VPMD

3. Závěr

 

OCT Visante (Lidmila Procházková)

1. Úvod

2. Technická data přístroje OCT Visante firmy Zeiss

3. Klinické využití

4. Interpretace nálezů OCT Visante

5. Nálezy

6. Závěr

 

Náhle vzniklé poruchy hybnosti oka spojené s diplopií v dospělosti (Markéta Macháčková)

1. Úvod

2. Etiologie

3. Anamnéza

4. Diagnostika

5. Klinický obraz

6. Závěr

 

ZkratkyZPĚT na detail knihy