Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky

Obsah

Akutní leukémie

Akutní myeloidní leukémie, akutní lymfoblastická leukémie

Chronická myeloidní leukémie

Pravá polycytémie

Esenciální trombocytémie

Osteomyelofibróza

Chronická lymfocytární leukémie

Lymfomy

Hodgkinův lymfom a nehodgkinské lymfomy

Mnohočetný myelom

Myelodysplastický syndrom

Aplastická anémie

Literatura

Slovníček generických a firemních názvů léků

Slovníček pojmů a zkratkyZPĚT na detail knihy