Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008

Sborník článků a abstrakt XV. Národního kongresu ČSARIM. Brno, 15.-18. říjen 2008

Autoři

Pořadatelé sborníku

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF Masarykovy univerzity Brno

MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity Brno

Renata Vyhlídalová

Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity Brno

MUDr. Jan Šturma, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace FN KV, Praha

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Klinika an e s te zi o lo gie a resuscitace

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Ka ted ra anesteziologie a resuscitaceZPĚT na detail knihy