Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Neodkladné stavy do kapsy

Obsah

1. NEODKLADNÉ STAVY

1.1. Akutní cévní uzávěr

1.2. Akutní koronární syndrom

1.3. Anurie a zadržování moči

1.4. Arytmie

1.5. Astmatický záchvat

1.6. Bolesti hlavy

1.7. Bolesti na hrudi

1.8. Cévní mozková příhoda

1.9. Dyspnoe

1.10. Eklampsie

1.11. Epiglotitida

1.12. Epileptický záchvat

1.13. Epistaxe

1.14. Febrilní křeče

1.15. Gastrointestinální krvácení

1.16. Glaukom

1.17. Hemo- a pneumothorax

1.18. Horská nemoc

1.19. Hypertenzní krize

1.20. Hyperventilace

1.21. Hypo- a hyperglykémie

1.22. Kesonová nemoc

1.23. Krvácení

1.24. Ledvinová kolika

1.25. Meningitida, encefalitida

1.26. Náhlé příhody břišní

1.27. Neurocirkulační astenie

1.28. Nevolnost, zvracení a bolesti břicha

1.29. Ochrnutí a neurologická symptomatologie

1.30. Plicní edém

1.31. Plicní embolie

1.32. Polytrauma

1.33. Popáleniny

1.34. Poranění bodné a střelné

1.35. Poranění elektrickým proudem

1.36. Poranění končetin (zlomeniny, luxace)

1.37. Poranění mozku

1.38. Poranění páteře

1.39. Poranění při výbuchu

1.39.1. Blast syndrom

1.39.2. Crush syndrom

1.40. Porod a ošetření novorozence

1.41. Poruchy srdečního rytmu

1.42. Poruchy vědomí

1.43. Poruchy vizu / očních pohybů

1.44. Pseudokrup (laryngitis subglottica)

1.45. Psychogenní záchvat

1.46. Psychóza (delirium, odvykání)

1.47. Sebevražda - pokus

1.48. Srdeční insuficience

1.49. Synkopa

1.50. Šok

1.50.1. Anafylaktický šok

1.50.2. Kardiogenní šok

1.50.3. Hypovolemický šok

1.51. Tonutí

1.52. Úžeh/úpal

1.53. Závrať

 

2. OTRAVY

2.1. ABC - všeobecné zásady

2.2. Aceton

2.3. Amfetaminy

2.4. Antidepresiva

2.5. Antihistaminika

2.6. Arsen

2.7. ASA

2.8. Atropin

2.9. Barbituráty

2.10. Benzodiazepiny

2.11. Betablokátory

2.12. Blokátory kalciových kanálů

2.13. Cannabis

2.14. CO

2.15. CO2

2.16. Digitalis

2.17. Dráždivé plyny

2.18. Ethanol (alkohol)

2.19. Houby

2.20. Ketamin

2.21. Kokain

2.22. Kontaktní jedy (alkylfosfáty)

2.23. Kouř

2.24. Kyanid

2.25. LSD

2.26. Opiáty (heroin)

2.27. Paracetamol

2.28. Pěnivé látky

2.29. Tekutá extáze

 

3. LÉKY

3.1. ACC

3.2. Adenosin

3.3. Adrenalin

3.4. Ajmalin

3.5. Aminophyllin

3.6. Amiodaron

3.7. ASA

3.8. Atracurium

3.9. Atropin

3.10. Beclomethason

3.11. Biperiden

3.12. Bisulepin

3.13. Budesonid

3.14. Butylscopolamin

3.15. Cafedrin + theodrenalin

3.16. Captopril

3.17. Cimetidin

3.18. Clonazepam

3.19. Clonidin

3.20. Clopidogrel

3.21. Černé (aktivní) uhlí

3.22. Dexamethason

3.23. Diazepam

3.24. Digoxin

3.25. Dimenhydrinát

3.26. Dimetinden

3.27. Dobutamin

3.28. Dopamin

3.29. Entonox

3.30. Esketamin

3.31. Esmolol

3.32. Etomidát

3.33. Fenoterol

3.34. Fentanyl

3.35. Flumazenil

3.36. Furosemid

3.37. Glukagon

3.38. Glukóza 40%

3.39. HAES

3.40. Haloperidol

3.41. Heparin

3.42. Hydrogenuhličitan sodný

3.43. Insulin

3.44. Ipratropiumbromid

3.45. Ketoprofen

3.46. Krystaloidy

3.47. Kyslík

3.48. Lidocain

3.49. Lorazepam

3.50. Magnesiumsulfát

3.51. Mannitol 20%

3.52. Mepivacain

3.53. Metamizol

3.54. Methylprednisolon

3.55. Metoprolol

3.56. Midazolam

3.57. Morphin

3.58. NaCl

3.59. Naloxon

3.60. Neostigmin

3.61. Nifedipin

3.62. Nitroglycerin

3.63. Noradrenalin

3.64. Omeprazol

3.65. Ondansetron

3.66. Oxytocin

3.67. Paracetamol

3.68. Pethidin

3.69. Phenytoin

3.70. Physostigmin

3.71. Piritramid

3.72. Prasugrel

3.73. Prednisolon

3.74. Prednison

3.75. Promethazin

3.76. Propofol

3.77. Pyridostigmin

3.78. Ranitidin

3.79. Rocuronium

3.80. rtPA (altepláza)

3.81. Salbutamol

3.82. Simethicon

3.83. Succinylcholin

3.84. Sufentanil

3.85. Sugammadex

3.86. Terbutalin

3.87. Terlipressin

3.88. Theophyllin

3.89. Thiopental

3.90. Ticagrelor

3.91. Tramadol

3.92. Tranexamová kyselina

3.93. Urapidil

3.94. Vecuronium

3.95. Verapamil

 

4. PŘÍLOHA

Rozšířená neodkladná resuscitace u dospělých

Resuscitace novorozence po porodu

Algoritmus rozšířené KPR u dětí

Algoritmus tachykardie

Algoritmus bradykardie

Avízo pacienta podle ATMIST

METHANE - strukturovaná zpráva z místa zásahu

Start Triage

Základní neurologické vyšetření

Skóre podle Apgarové

Pravidlo devíti

 

Zkratky

Použitá literatura

Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy