Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pokroky v diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů

Obsah

Předmluva

Historický úvod

 

1. Ultrasonografické vyšetření

1.1. Technika vyšetření střevního traktu

1.2. Normální parametry střevního traktu a anatomická lokalizace

1.3. Patologické ultrasonografické nálezy u idiopatických střevních zánětů

1.4. Speciální ultrasonografické techniky

1.5. Využití ultrasonografie u Crohnovy nemoci

1.6. Využití sonografie u ulcerózní kolitidy

1.7. Klíčové body

 

2. Endoskopie

2.1. Koloskopie

2.2. Endoskopický obraz ulcerózní kolitidy

2.3. Endoskopický nález Crohnovy nemoci

2.4. Slizniční hojení - terapeutický cíl a prognostický ukazatel

2.5. Dispenzární koloskopické prohlídky

2.6. Endoskopická vyšetření ve speciálních situacích

2.7. Gastroskopické vyšetření

2.8. Enteroskopie

2.9. Kapslová endoskopie

2.10. Endosonografické vyšetření

2.11. Vyšetření ERCP

2.12. Terapeutická endoskopie

2.13. Klíčové body

 

3. Nové léčebné strategie, monitorování aktivity nemoci a hodnocení terapeutické odpovědi

3.1. Strategie léčby

3.2. Léčebné cíle

3.3. Cílená léčba, koncept »treat to target«, strategie T2

3.4. Individuální přístup a terapie »šitá na míru« - tailored therapy

3.5. Volba biologického preparátu

3.6. Monitorování farmakokinetiky imunosupresivních a biologických léčiv

3.7. Klíčové body

 

4. Telemedicína a IBD

4.1. Základní principy distančního monitorování pacientů

4.2. Telemedicína a elektronické zdravotnictví

4.3. POCT diagnostické systémy

4.4. Distanční monitorování subjektivních obtíží a příznaků nemoci

4.5. Klinické zkušenosti s využitím telemedicíny u pacientů s IBD

4.6. Klíčové body

 

5. Světové registry pacientů s IBD a registr CREdIT

5.1. Registry ve světě

5.2. Registr CREdIT

5.3. Klíčové body

 

6. Pokroky v konvenční medikamentózní léčbě

6.1. Aminosalicyláty

6.2. Glukokortikoidy

6.3. Imunosupresiva

 

7. První generace biologických léčiv - anti-TNF -? monoklonální protilátky

7.1. Mechanismy protizánětlivého účinku anti-TNF-? léčiv

7.2. Anti-TNF-? léčiva v terapii idiopatických střevních zánětů

7.3. Indikace k zahájení anti-TNF léčby u Crohnovy nemoci

7.4. Indikace k zahájení anti-TNF léčby u ulcerózní kolitidy

7.5. Kontraindikace anti-TNF léčby

7.6. Hodnocení efektivity anti-TNF léčby

7.7. Primární selhání a sekundární ztráta odpovědi na anti-TNF léčbu

7.8. Anti-TNF léčba ve speciálních situacích

7.9. Biosimilární anti-TNF v klinické praxi

7.10. Nežádoucí účinky anti-TNF léčby

7.11. Preventivní opatření minimalizující riziko komplikací

7.12. Klíčové body

 

8. Druhá generace biologických léčiv - antiintegriny a antiinterleukiny

8.1. Léčiva blokující pohyblivost bílých krvinek - antiintegriny a antiaddressiny (anti-adhezinové molekuly)

8.2. Protilátky blokující signální osu IL-12/IL-23

8.3. Klíčové body

 

9. Malé molekuly

9.1. Rozdíly mezi malými molekulami a monoklonálními protilátkami

9.2. JAK inhibitory

9.3. Modulátory receptorů sfingosin-1-fosfátu

9.4. Malé molekuly s různým mechanismem účinku

9.5. Klíčové body

 

10. Fekální bakterioterapie

10.1. Střevní mikrobiota a její význam pro hostitele

10.2. Technické aspekty transplantace stolice

10.3. Klinický efekt fekální bakterioterapie

10.4. Fekální bakterioterapie u idiopatických střevních zánětů

10.5. Klíčové body

 

11. Miniinvazivní laparoskopická chirurgie

11.1. Miniinvazivní laparoskopická chirurgie v koloproktologii

11.2. Miniinvazivní laparoskopická chirurgie u Crohnovy nemoci

11.3. Miniinvazivní laparoskopická chirurgie u ulcerózní kolitidy

11.4. Vlastní zkušenosti

11.5. Klíčové body

 

12. Záchranná terapie akutní těžké ulcerózní kolitidy

12.1. Definice

12.2. Vývoj terapie v historickém přehledu

12.3. Prediktory terapeutické odpovědi a základní opatření

12.4. Záchranná terapie cyklosporinem A

12.5. Záchranná terapie infliximabem

12.6. Cyklosporin A, nebo infliximab?

12.7. Kombinační terapie: cyklosporin A a vedolizumab

12.8. Druhá linie záchranné léčby - sekvenční záchranná terapie

12.9. Klíčové body

 

13. Pokroky v léčbě perianální Crohnovy nemoci

13.1. Etiologie, epidemiologie a klasifikace perianálních píštělí

13.2. Vyšetření pacientů s perianální manifestací Crohnovy nemoci

13.3. Medikamentózní léčba perianálních píštělí

13.4. Chirurgická léčba perianální Crohnovy nemoci

13.5. Experimentální metody

13.6. Strategie léčby perianálních píštělí v klinické praxi

13.7. Klíčové body

 

Summary

Zkratky

Autoři

RejstříkZPĚT na detail knihy