Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská mozková obrna / Mezioborový přístup

Motolské pediatrické semináře 7

Autoři

Pořadatelé

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Autoři

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

ORTOTIKA, s. r. o., Praha

MUDr. Tereza Doušová

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Stefan Groeneweg, MD, MSc

Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Nizozemsko

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Josef Kraus, CSc.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Petr Libý, Ph.D.

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Jana Malíková, Ph.D.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Bc. Klára Pavlíčková

Klinika zobrazovacích metod, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Lukáš Plachý

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Klára Roženková, Ph.D.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Jakub Táborský

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Ledjona Toni

Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Ivana Varvařovská

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Edward Visser, MD, PhD

Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Nizozemsko

MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, PrahaZPĚT na detail knihy