Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Inovativní zobrazovací metody

Obsah

Třicet let vývoje radiologie ve FN Plzeň-Lochotín

Zobrazovací metody neuroendokrinních nádorů

Zátěžové perfuzní CT myokardu s aplikací regadenosonu

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Multiparametrické zobrazení nádorů na 3T magnetické rezonanci

Hybridní zobrazení PET/MR

8. dubna 2013, 7:05 - volá Emergency: 40 zraněných na D5 (využití multidetektorové výpočetní tomografie při vyšetřování polytraumat)

Role 3T magnetické rezonance v zobrazení poranění prvoligových fotbalistů

Hodnocení efektu endovaskulární léčby aneurysmatu břišní aorty pomocí kontrastní ultrasonografie

Léčba metastatické kostní nemoci u karcinomu prostaty pomocí 223Ra

Využití CT volumometrie jaterního parenchymu po endovaskulární aplikaci kmenových buněk před chirurgickou léčbou jaterních metastáz

Transarteriální radioembolizace hepatocelulárního karcinomu mikročásticemi s 90-yttriem

Zkratky

Souhrn / Summary

 ZPĚT na detail knihy