Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Inovativní zobrazovací metody

Autoři

Hlavní autor a pořadatel

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

 

Autoři

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Eva Ferdová

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Jan Baxa, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Alena Vondráková

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Ing. Radek Tupý

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Jan Kastner

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Alexander Malán

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Jaroslav Ludvík

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

 

Spoluautoři

MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

Kardiologické oddělení FN, Plzeň

MUDr. Jan Pešek

Kardiologické oddělení FN, Plzeň

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň

MUC. Kristýna Bajcurová

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Roman Bosman, Ph.D.

Emergency, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Traumacentrum FN a Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Petr Zeman, MBA

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Eva Korčáková

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Petr Duras

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Karel Houdek, Ph.D.

Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Plzeň

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň

 

 

 

Recenzenti

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Radiologická klinika LF MU a FN, Brno-BohuniceZPĚT na detail knihy