Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Pediatrická propedeutika

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

1. Rozdělení dětského věku (Jan Lebl)

1.1. Prenatální období

1.2. Postnatální období

 

2. Vývoj lidského jedince od narození do dospělosti (Jan Lebl)

2.1. Novorozenec

2.2. První rok života

2.3. Druhý rok života

2.4. Předškolní věk

2.5. Nástup do školy

2.6. Mladší školní léta

2.7. Dospívání

 

3. Růstová diagnóza - minimum pediatrické auxologie (Hana Krásničanová)

3.1. Percentilová (centilová) metoda a metoda SD skóre

3.2. Tělesná délka

3.3. Tělesná výška

3.4. Fyziologické vzorce růstu

3.5. Růstová rychlost

3.6. Růstový dědičný potenciál a predikce finální výšky

3.7. Tělesná hmotnost

3.8. Relace hmotnost/výška

3.9. Body mass index

3.10. Frontookcipitální obvod - obvod hlavy

3.11. Testikulární objem

3.12. Prsní žláza dívek

3.13. Pubické ochlupení

3.14. Kostní věk

 

4. Psychomotorický vývoj dítěte (Tereza Doušová)

4.1. Psychomotorický vývoj dítěte

4.2. Poruchy neuropsychického vývoje dětí

 

5. Výživa v pediatrii (Filip Fencl)

5.1. Výživa kojence

5.2. Výživa batolat a starších dětí

5.3. Alternativní výživa

5.4. Poruchy výživy

5.5. Enterální výživa

5.6. Parenterální výživa

 

6. Úvod do neonatologie (Ivan Peychl, Michal Prokop)

6.1. Organizace péče o novorozence

6.2. Základní pojmy v péči o novorozence

6.3. Prenatální období z pohledu pediatra

6.4. Porod

6.5. Bezprostřední poporodní adaptace novorozence

6.6. Ošetření fyziologického novorozence

6.7. Asfyktický novorozenec

6.8. Vyšetření novorozence

6.9. Další vývoj novorozence

6.10. Kojení

6.11. Preventivní opatření u novorozenců

6.12. Úvod do problematiky patologického novorozence

6.13. Nedonošený novorozenec

6.14. Syndrom náhlého úmrtí kojence

 

7. Novorozenecký screening (Felix Votava, Olga Hníková,Ludmila Hejcmanová)

7.1. Základní cíle a principy screeningových programů

7.2. Laboratorní novorozenecký screening

7.3. Budoucnost novorozeneckých screeningových programů

 

8. Vyšetření dítěte (Květa Bláhová, Jan Lebl)

8.1. Anamnéza

8.2. Fyzikální vyšetření

 

9. Vyšetření respiračního systému (Felix Votava)

9.1. Anamnéza

9.2. Fyzikální vyšetření

9.3. Laboratorní vyšetření

9.4. Další vyšetřovací metody

9.5. Funkční vyšetření dýchání

 

10. Vyšetření kardiovaskulárního systému (Václav Chaloupecký)

10.1. Anamnéza

10.2. Celkové vyšetření

10.3. Cyanóza

10.4. Vyšetření pulsu

10.5. Vyšetření srdce

10.6. Krevní tlak

10.7. Pulsní oxymetrie

 

11. Vyšetření gastrointestinálního systému (Radana Kotalová)

11.1. Příznaky

11.2. Fyzikální vyšetření dítěte

11.3. Vyšetřovací metody v gastroenterologii

 

12. Vyšetření uropoetického systému (Tomáš Rosík)

12.1. Vývoj uropoetického systému

12.2. Nejčastější příznaky nemocí uropoetického systému

12.3. Anamnéza

12.4. Fyzikální vyšetření

12.5. Laboratorní vyšetření

12.6. Zobrazovací metody v nefrologii

12.7. Radionuklidové metody v nefrologii

12.8. Invazivní vyšetřovací techniky v nefrologii a urologii

12.9. Urodynamické vyšetření

 

13. Vyšetření endokrinního systému (Jan Lebl)

13.1. Etiologie endokrinních onemocnění u dětí

13.2. Některé příznakové soubory v dětské endokrinologii

13.3. Vyšetření endokrinního systému

 

14. Vyšetření pohybového systému (Hana Malcová)

14.1. Anamnéza

14.2. Fyzikální vyšetření

14.3. Zobrazovací vyšetření

14.4. Laboratorní vyšetření

 

15. Vyšetření sluchu (Michal Jurovčík)

 

16. Vyšetření zraku (Jiří Malec)

16.1. Metodika

16.2. Vyšetření zrakové ostrosti

 

17. Základní diagnostické a léčebné výkony (Felix Votava, Květa Bláhová)

17.1. Kanylace periferní žíly

17.2. Odběr kapilární krve

17.3. Výplach žaludku

17.4. Katetrizace močového měchýře

17.5. Lumbální punkce

17.6. Vyšetření mozkomíšního moku

17.7. Punkce kostní dřeně

 

18. Interpretace výsledků laboratorních vyšetření (Květa Bláhová)

 

19. Zobrazovací metody v pediatrii (Eliška Popelová)

19.1. Přehled zobrazovacích metod v pediatrii

19.2. Specifika zobrazovacích metod v pediatrii

19.3. Jednotlivé orgánové systémy

 

20. Preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (Hana Cabrnochová)

20.1. Preventivní péče

20.2. Časové rozmezí preventivních prohlídek

20.3. Obsah preventivních prohlídek

20.4. Zdravotnická dokumentace

 

21. Očkování (Hana Cabrnochová)

21.1. Aktivní imunizace a imunologická podstata očkování

21.2. Povinná očkování

21.3. Nepovinná očkování

21.4. Kontraindikace očkování

21.5. Nežádoucí reakce po očkování

21.6. Úhrada očkování

 

22. Dítě ohrožené závislostmi (Martina Kašparová)

22.1. Užívání návykových látek

22.2. Prevence užívání návykových látek

22.3. Terapie užívání návykových látek

 

23. Dítě ohrožené prostředím (Petr Kašpar)

23.1. Problematika týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

23.2. Definice syndromu CAN

23.3. Formy syndromu CAN

23.4. Diagnostika syndromu CAN

23.5. Terapie syndromu CAN

23.6. Prevence

 

24. Náhradní péče o děti (Petr Kašpar)

24.1. Náhradní rodinná péče

24.2. Poručenství a opatrovnictví

24.3. Náhradní výchovná péče - ústavní péče o děti

 

25. Problematika dětí se zdravotním postižením (Martina Kašparová)

25.1. Definice pojmů

25.2. Vznik postižení

25.3. Typy postižení

25.4. Diagnostika postižení

25.5. Zdravotní péče

25.6. Sociální péče

25.7. Vzdělávací a výchovná péče

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy